Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент (информационная карточка) для получения разрешения на проведение мероприятий с привлечением животных

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.09.2011
Утратил силу

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
для отримання дозволу на проведення заходів із залученням тварин

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
_______________ райдержадміністрації, виконкому ______________ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 38

4.1.2.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1175 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Довідка про готовність до проведення заходу.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

 

У разі платності:

-

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Дозвіл видається заявнику за умови здійснення ветеринарно-санітарних заходів протягом 30 днів з дати надходження заяви

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
4. Недотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством.
5. Ускладнення епізоотичної ситуації на відповідній території, потужності (об'єкті).

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Строк дії дозволу не більше 30 днів

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 6 Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 N 1175, визначено, що на підставі поданих документів головний державний інспектор ветеринарної медицини протягом двох робочих днів призначає державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення перевірки даних, зазначених в поданих документах, та стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів.
За результатами перевірки оформляється відповідний акт, в якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів, а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
Зазначений акт подається головному державному інспекторові ветеринарної медицини відповідного територіального органу для прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

Опрос