Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент (информационная карточка) относительно получения эксплуатационного разрешения оператором мощностей (объектов), занимающихся производством пищевых продуктов, подконтрольных государственной службе ветеринарной медицины и для агропродовольственных рынков

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.09.2011
Утратил силу

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу оператором потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини та для агропродовольчих ринків

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
_______________ райдержадміністрації, виконкому ______________ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22, 23

4.1.2.

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена в установленому порядку;
3. Копія акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта або копія акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку;
4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника;
5. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими лабораторіями.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата
(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", ст. 22
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів"

7.2.

Розмір плати

200 гривень

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше ніж десять робочих днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
3. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Необмежений

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пункт 13 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712, визначено, що строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати
надходження заяви та необхідних документів.
Інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах).

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

Опрос