Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент (информационная карточка) относительно получения эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности : на мощностях (объектах) по переработке несъедобных продуктов животного происхождения; в центрах разведения племенных животных, предприятиях/объединениях по племенному делу, селекционных, селекционно-технологических и селекционно-гибридных центрах, ипподромах, станциях оценки племенных животных; на мощностях (объектах) по производству и обращению ветеринарных препаратов; на мощностях (объектах) по производству, смешиванию и приготовлению кормовых добавок, премиксов и кормов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.09.2011
Утратил силу

РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)
щодо отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; в центрах розведення племінних тварин, підприємствах/об'єднаннях з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрах, іподромах, станціях оцінки племінних тварин; на потужностях (об'єктах) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб'єктів господарювання

Дозвільний центр
_______________ райдержадміністрації, виконкому ______________ міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

 

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

ПІБ та номери контактних тел/факс

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

4.1.1

Закони України (назва, частина, стаття)

Закон України "Про ветеринарну медицину", ст. 50 - 53

4.1.2

Акти Кабінету Міністрів України
(назва, дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 978 "Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу"

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

 

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Заява.
2. Інформація про наявність кваліфікованого персоналу, технологічного обладнання, перелік товарів, що виготовляються або реалізуються.
3. Проектні вимоги і вимоги щодо будівництва, тривалості застосування системи контролю безпечності та якості

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не більше ніж десять робочих днів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Невідповідність потужностей (об'єктів) ветеринарно-санітарним заходам, технічним регламентам та положенням Закону України "Про ветеринарну медицину";
2. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.
3. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
4. Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

1 рік

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Пунктом 7 Порядку видачі експлуатаційного дозволу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 978, визначено, що інспектування проводяться державними органами ветеринарної медицини (Головні управління ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини в районах, містах). Строк проведення інспектування не повинен перевищувати 30 календарних днів від дня надходження заяви та документів.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Безоплатно

13.

Примітки

 

 

Начальник управління державної
інспекції ветеринарної медицини

М. В. Білоус

Опрос