Идет загрузка документа (269 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт на отправку паспортов крупного рогатого скота и снятых с животных бирок

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.07.2011
Утратил силу

АКТ
НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ЗНЯТИХ З ТВАРИН БИРОК

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин  
_____________________________________________________________________________________
         (найменування господарства суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника
                                                                                            (утримувача))
_____________________________________________________________________________________
        (код платника податків згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
             та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                        реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                  орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження /   
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                         (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Відповідальна особа господарства

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

Дата заповнення 

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 22.05.2012 р. N 291)

(Положення в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)

Опрос