Идет загрузка документа (269 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость животных для оформления и выдачи ветеринарной карточки к паспорту крупного рогатого скота (нехозяйствующих субъектов - физических лиц)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.07.2011
Утратил силу

Відомість тварин для оформлення і видачі ветеринарної картки до паспорта великої рогатої худоби (негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб)

Додаток 11 виключено
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 22 травня 2012 року N 291,
у зв'язку з цим додатки 12, 13 вважати відповідно додатками 10, 11)

 

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН 

(1) 

Вид тварин:        - так        - ВРХ        - свині          - вівці          - кози        - коні

1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства            Ідентифікаційний номер за ДРФО            Код за ЄДРПОУ

у Реєстрі тварин                                                  
______________________________________________________________________________________
                  (найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б. негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача 
                                                                                  та назва господарства /за наявності/)
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження господарства/Код КОТУУ            Поштовий індекс  
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                                                                      (область, район, населений пункт)
вулиця _________________________________________________ буд. ____________ кв. __________

2. Дані про тварин                        Дата вибуття                           Причина вибуття  

3. Дані про перевізника ________________________________________________________________
                                                 (найменування, прізвище та ініціали, вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
_____________________________________________________________________________________ 

4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини

Реєстраційний номер господарства             Ідентифікаційний номер за ДРФО          Код за ЄДРПОУ
у Реєстрі тварин                                                
______________________________________________________________________________________
                (найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б. негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача 
                                                                                      та назва господарства (за наявності))
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження господарства/Код КОТУУ               Поштовий індекс  
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                                                                           (область, район, населений пункт)
вулиця _________________________________________________ буд. ____________ кв. __________

Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини 

  

  

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН 

(2) 

Вид тварин:        - так        - ВРХ        - свині          - вівці          - кози        - коні

1. Дані про господарство, з якого вибули тварини 

Реєстраційний номер господарства            Ідентифікаційний номер за ДРФО            Код за ЄДРПОУ

у Реєстрі тварин                                                  
______________________________________________________________________________________
                  (найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б. негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача 
                                                                                  та назва господарства /за наявності/)
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження господарства/Код КОТУУ            Поштовий індекс  
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                                                                      (область, район, населений пункт)
вулиця _________________________________________________ буд. ____________ кв. __________

2. Дані про тварин                        Дата вибуття                           Причина вибуття  

3. Дані про перевізника ________________________________________________________________
                                                 (найменування, прізвище та ініціали, вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
_____________________________________________________________________________________ 

4. Дані про господарство, у яке прибули тварини 

Реєстраційний номер господарства             Ідентифікаційний номер за ДРФО          Код за ЄДРПОУ
у Реєстрі тварин                                                
______________________________________________________________________________________
                (найменування суб'єкта господарювання або П. І. Б. негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача 
                                                                                      та назва господарства (за наявності))
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження господарства/Код КОТУУ               Поштовий індекс
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                                                                           (область, район, населений пункт)
вулиця _________________________________________________ буд. ____________ кв. __________

 

Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією
 

 
 
Д. М. Микитюк
 

 

АКТ
НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ЗНЯТИХ З ТВАРИН БИРОК

Реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин  
_____________________________________________________________________________________
         (найменування господарства суб'єкта господарювання / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника
                                                                                            (утримувача))
_____________________________________________________________________________________
        (код платника податків згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
             та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
                        реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
                                                  орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

Місцезнаходження /   
місце проживання _____________________________________________________________________
                                                         (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)

Відповідальна особа господарства

 

 

_______________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

Дата заповнення 

(додаток 11 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 22.05.2012 р. N 291)

(Положення в редакції наказу Міністерства
 аграрної політики України від 29.06.2005 р. N 289)

____________

Опрос