Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на выдачу дубликата лицензии [относительно осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.07.2011
Утратил силу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу дубліката ліцензії

(примірна форма)

Заявник ______________________________________________________________________________
                (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)
_____________________________________________________________________________________
          (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________
                                                                            виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                                 (N рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________________________________
просить видати дублікат ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії N ____________, виданої "___" ____________ 20__ р., строком дії до "___" ____________ 20__ р. наказ N ____________, видану
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (назва органу, який видав ліцензію)
у зв'язку з її втратою (пошкодженням)*.

Я ___________________________________________________________________________________
                (для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи - підприємця - прізвище,
                                                                                                        ім'я, по батькові)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу дубліката ліцензії в засобах масової інформації.

Заявник

 

 

________________________
(посада особи, яка склала заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

____________
Примітка: * до заяви додаються в разі:

- втрати - повідомлення про втрату ліцензії, яке надруковане в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України", якщо ліцензія діяла на території України, або регіональній пресі, якщо ліцензія діяла на території АР Крим, області, міст Києва та Севастополя;

- пошкодження - непридатна для користування ліцензія з додатком.

Опрос