Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на изменение перечня работ [связанных с созданием объектов архитектуры]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.07.2011
Утратил силу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на зміну переліку робіт

(примірна форма)

Заявник ______________________________________________________________________________
                (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)
_____________________________________________________________________________________
            (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта, ким і коли
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                               (N рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________________________________
просить внести зміни у перелік робіт ліцензії на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серії _____ N ____________, виданої "___" ____________ 20__ р., строком дії до "___" ____________ 20__ р. наказ N ____________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (орган, який видав ліцензію)
згідно з переліком робіт, що додається.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Я ___________________________________________________________________________________
                (для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи - підприємця - прізвище,
                                                                                                        ім'я, по батькові)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 N 43 "Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. N 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"), а саме:

- оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;

- зміни до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Заявник

 

 

________________________
(посада особи, яка склала заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

Опрос