Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление на выдачу лицензии [относительно осуществления хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.07.2011
Утратил силу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
на видачу ліцензії

(примірна форма)

Заявник ______________________________________________________________________________
                (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, робочі телефони)
_____________________________________________________________________________________
                  (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані: серія, номер паспорта,
                                                              ким і коли виданий, місце проживання, контактні дані)

Банківські реквізити: ___________________________________________________________________
                                                                                                   (N рахунку, найменування банку, МФО)

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________________________________
просить видати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.

Ліцензія отримується вперше (за наявності раніше виданої ліцензії вказується: серія _____ N ____________, діє до ____ року, видана __________________________________________________).
                                                                                                                 (найменування органу, який видав ліцензію)

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами і іншими нормативно-правовими актами щодо виконання робіт, які додаються до заяви, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Я ___________________________________________________________________________________
          (для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові керівника), (для фізичної особи - підприємця - прізвище,
                                                                                                  ім'я, по батькові)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення інформації (для юридичних осіб - назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові) про видачу ліцензії в засобах масової інформації.

До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396, зі змінами, від 18.01.2012 N 43 "Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. N 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"), а саме:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або органом, який видав документи);

- перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконувати;

- (*) дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їх місцезнаходження;

- відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт.

Заявник

 

 

________________________
(посада особи, яка склала заяву)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

М. П.

 

 

____________
Примітка: * заповнюється за наявності у заявника відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимуть будівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Опрос