Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Суточный план перевозок материальных средств автомобильным транспортом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 12.07.2011
Утратил силу

ДОБОВИЙ ПЛАН
перевезень матеріальних засобів автомобільним транспортом
__________________________________________________
(найменування військової частини (частини забезпечення))
на ___ ____________ 20__ року

Вид перевезень

Наймену-
вання матеріаль-
них засобів, які пере-
возяться, і відповідаль-
ний за пере-
везення

Маса
(кількість)

Кількість транспортних засобів, що виділяються

Кількість рейсів

Навантаження

Розвантаження

Відстань перевезень (км)

Маршрут перевезень (наймену-
вання початкових, проміжних і кінцевих пунктів)

Час повер-
нення

Відмітка про виконання

тонн (штук)

осіб

марка і кількість автомобілів

марка і кількість причепів

пункт наванта-
ження і відправ-
лення

час подачі транспорту під наван-
таження

можли-
вості відправ-
ника
(т/год.)

час на наванта-
жування (год., хв.)

пункт розван-
тажен-
ня і отримання

строк доставки

можливості утримувача щодо розван-
таження (т/год.)

час на розван-
таження (год., хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник командира (начальника) військової частини (частини
забезпечення) з тилу (матеріально-технічного забезпечення)

________________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Опрос