Идет загрузка документа (490 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расходный кассовый ордер

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.07.2011

Видатковий касовий ордер N _______

________________________________
       (дата здійснення касової операції)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  [найменування банку (філії, відділення)]

Отримувач __________________________________________________________________

Назва валюти

 
 
 
Дебет
 
Кредит

N рахунку

Сума

Еквівалент у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна сума (цифрами)

 

 

Загальна сума ________________________________________________________________________
                                                                                                              (словами)

Призначення платежу __________________________________________________________________

Підстава _____________________________________________________________________________

Пред'явлений документ _________________________________________________ N _____________
                                                                                                (посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача ______________________________

Підписи банку __________________________________

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2013 р. N 45)

 

(лицьовий бік грошового чека)

Корінець чека
АА0000000

 


НА
"___" ____________ ____ р.

ЧЕК ВИДАНИЙ _________________
(кому)

Підписи:

_________________
(перший)
_________________
(другий)

ЧЕК ОДЕРЖАВ

"___" ____________ ____ р.

__________________
(підпис)

_________________________________________________
                                                      (подавець чека)

ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000

____________________________
(номер рахунку подавця чека)

АА0000000
В КАСУ - контрольну марку

НА
                (сума цифрами)

дата __________________________________________ _____________ р.
                                   (число, місяць словами)                                                  (рік цифрами)

МІСЦЕ
ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ
МАРКИ


______________________________________________________________________________________________
(найменування установи банку)

Місце печатки
подавця чека

Заплатить ________________________________________________________________
                                                                                                 (кому)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                                               (сума словами)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                                                    (підписи)


(зворотний бік грошового чека) 

 

Цілі витрат

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підписи ___________________________________________________________________________________

Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав _________________________________________________
                                                                                                                                                                    (підпис)

Відмітки, що засвідчують особу одержувача

Пред'явлений__________________________ N _______________________
                                         (найменування документа)                           (номер документа)

Виданий __________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування установи, яка видала документ)
"___" ____________ ____ р.
      (дата видачі документа)
__________________________________________________________________________________________

Перевірено           Оплатити                           "___" ____________ ____ р.

Сплачено

Контролер __________ Відповідальний ____________ Касир ___________
                                (підпис)           виконавець                (підпис)                                 (підпис)


ОПРИБУТКОВАНО
ЗА

КАСОЮ

Касовий ордер N_________

 

"___" ____________ р.

 

 

Головний (старший)
бухгалтер

________________________
(підпис)

 

_____________________________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

Видатковий позабалансовий ордер 

__________________________________
(дата здійснення операції)


_____________________________________________________________________________________
(кому належать документи (цінності))

 

Рахунок N

Сума

Дебет

 

 

Кредит

 

 


Видати ______________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримує документи (цінності))

Найменування документів (цінностей)

Кількість

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Сума ________________________________________________________________ грн. _______ коп.
                                                                                  (словами) 
Підстава ______________________________________
                                         (зазначається в разі наявності)

Зазначені документи (цінності)
отримав

 
_____________________
(підпис)  

 
Підписи банку  

 

_____________________________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

Прибутковий позабалансовий ордер

_________________________
         (дата здійснення операції)

Прийнято від ____________________
              (кому належать документи (цінності))
________________________________
________________________________

 

 

Рахунок N

Сума

Дебет

 

 

Кредит

 

 


Найменування документів (цінностей)

Кількість

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

Сума ________________________________________________________________ грн. _______ коп.
                                                                                    (словами)

Підстава _____________________________________________________________________________
                                                                                        (зазначається в разі наявності)

Підписи банку ________________________________________________________________________

 

Правила заповнення реквізитів касових документів

N
з/п

Назва реквізиту

Вимоги щодо заповнення реквізиту

1

2

3

1

Номер

Банк (філія, відділення), що здійснює операцію, проставляє порядковий номер реєстрації касового документа

2

Дата здійснення операції

У заяві на переказ готівки зазначається дата фактичного пред'явлення її до банку. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписування, не враховуючи день виписування. У всіх інших касових документах зазначається дата здійснення касової операції. Дата здійснення операції в документі зазначається так: число цифрами "ДД", місяць словом, рік цифрами "РРРР"

3

Платник

Зазначаються найменування юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи, що здійснює переказ готівки. Якщо переказ готівки здійснює фізична особа, то зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків / номер особового рахунку або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Ідентифікація та верифікація клієнтів здійснюється відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У прибутковому, видатковому та прибутково-видатковому касових ордерах зазначаються прізвище, ім'я, по батькові працівника банку. Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з оприбуткування готівки, зданої інкасаторами, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про здавання готівки цей реквізит не заповнюється

4

Отримувач

У касових документах на видачу готівки фізичній особі зазначаються її прізвище, ім'я та по батькові, юридичній особі - найменування юридичної особи та прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена діяти від імені юридичної особи.
У касових документах на переказ готівки зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
За операціями з казначейськими зобов'язаннями прізвище, ім'я та по батькові клієнта не зазначаються, крім випадків, установлених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Під час оформлення прибутково-видаткового касового ордера на загальну суму виконаних касових операцій та за касовою операцією з видачі готівки через інкасаторів, за наявності підписів інкасаторів у первинному документі про отримання ними готівки цей реквізит не заповнюється

5

Код отримувача

У разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок отримувача, відкритий в іншому банку, зазначаються: для юридичної особи - код платника податків; фізичної особи - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)

6

Банк отримувача

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку отримувача

7

Банк платника

Зазначаються найменування та місцезнаходження банку платника

8

Код банку отримувача

Зазначається реквізит банку отримувача, визначений і включений до довідника банківських установ України

9

Назва валюти

Зазначається літерний код валюти відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України під час здійснення операцій з іноземною валютою

10

Дебет/Кредит

Зазначаються відповідні рахунки за касовими операціями

11

Сума цифрами

Сума зазначається цифрами, гривні відділяються від копійок комою, копійки позначаються двома цифрами. Аналогічно зазначається сума в іноземній валюті

12

Еквівалент у гривнях

Зазначається під час здійснення операцій з іноземною валютою сума в гривнях, що розраховується в установленому порядку

13

Загальна сума

Зазначаються сума словами, а назва національної валюти повністю "гривень" або скорочено "грн.". Якщо сума складається лише з копійок, то перед її зазначенням ставиться "Нуль гривень". Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00 коп." або "00 копійок". Під час здійснення операцій з іноземною валютою сума словами зазначається в іноземній валюті та її еквівалент у гривнях в аналогічному порядку

14

Призначення платежу

У разі видачі готівки з операційної каси зазначається, на які цілі вона видається, під час приймання готівки зазначається вид платежу або джерела її надходження, а в разі внесення суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами на поточні рахунки власної готівки за рахунок заощаджень зазначається "унесення власних заощаджень готівкою". За операціями за вкладними (депозитними) рахунками зазначається внесення готівки на вкладний (депозитний) рахунок або видача готівки з нього. За операціями на сплату платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зазначається серія та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації - 21081300). За операціями, не пов'язаними з платежами та вкладними (депозитними) рахунками, зазначається "переказ готівки"

15

Підстава

Зазначаються номер і дата розпорядчого документа або реєстру, протоколу САБ, у яких зафіксовано здійснені касові операції

16

Пред'явлений документ

У грошових чеках, заявах на видачу готівки незалежно від суми зазначаються найменування пред'явленого документа (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) серія (за наявності), номер і дата його видачі, найменування установи, що видала документ [для нерезидентів - номер (та за наявності - серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство]. Дата народження та місце проживання (для нерезидентів - місце тимчасового перебування) зазначаються в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах і заявах на видачу готівки працівникам банку зазначаються назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер (крім операцій з видачі готівки касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку. На прибутково-видаткових касових ордерах з видачі/приймання готівки між касою банку та інкасаторами цей реквізит не заповнюється, якщо є підпис інкасаторів про передавання/приймання цінностей у Супровідному касовому ордері до сумки, Описі цінностей у національній/іноземній валюті, що перевозяться, Супровідній відомості до сумки з готівкою)

17

Підпис платника/отримувача

Платник/отримувач ставить підпис власноручно або накладає ЕП. На прибутково-видатковому касовому ордері [для банків (філій, відділень)], прибутковому касовому ордері та видатковому касовому ордері (для системи Національного банку України) підписи платника/отримувача не ставляться, якщо вони оформлені на загальну суму виконаних касових операцій, а також є підпис платника/отримувача на первинному документі, на підставі якого оформлено касовий документ. За операціями з видачі/приймання готівки через інкасаторів, вони проставляють підпис про передавання/приймання цінностей у Супровідному касовому ордері до сумки, Описі цінностей в національній/іноземній валюті, що перевозяться, Супровідній відомості до сумки з готівкою. Підпис інкасатора на прибутково-видатковому ордері, видатковому та видатковому позабалансовому ордері не вимагається

18

Підписи банку

Посадові особи, визначені банком, проставляють власноручний підпис або накладають ЕЦП працівника банку

19

Додаткові реквізити

20

Код платника

У разі внесення готівки як сплати податків і зборів до бюджету платник зазначає код/номер, а саме:
юридична особа - код платника податків;
фізична особа - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що видав, громадянство].
Зазначається в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

21

Код бюджетної класифікації

Зазначається платником у разі здійснення платежів податків, зборів та інших платежів до бюджету

22

Період платежу

Зазначається, за який період здійснюється платіж

23

Дата валютування

Заповнюється клієнтом за його бажанням. Дата валютування не може перевищувати 10 календарних днів від дати складання касового документа (дата складання документа не враховується)

24

Кількість сумок

У прибутково-видатковому касовому ордері зазначається кількість (цифрами і словами) отриманих для перевезення інкасаторських сумок з готівкою (у разі не оформлення Опису цінностей)

25

Інші додаткові реквізити

Додаткові реквізити, потрібні для здійснення операції переказу готівки, у тому числі контактна інформація про клієнта, а саме, місце проживання чи перебування, номер телефону тощо, який здійснює переказ готівки без відкриття рахунку, банк визначає самостійно

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 13.09.2012 р. N 375,
 від 18.02.2013 р. N 45
,
 від 19.02.2015 р. N 113
,
 у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 11.01.2017 р. N 3
,
від 11.07.2017 р. N 62)

 

______________________________
           (найменування банку-емітента)

Заява N _____

____________________________ року
(дата)

     Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи-чекодавця (юридичної особи, її структурних підрозділів або фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________.

     Просимо видати за нашим рахунком N _________________________________________________
грошові чекові книжки _________________________________________________________________.
                                                                                                              (кількість словами)

     Чеки зобов'язуємося зберігати в безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.

     Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівникові _________________________
______________________________________________________________, підпис якого засвідчуємо.
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

     Відбиток печатки та підписи особи-чекодавця.

     Зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати.

Уповноважений
працівник банку (філії, відділення) ___________________ ____________________________________
                                                                                         (підпис)                                              (прізвище, ім'я, по батькові)

     Грошові чекові книжки з бланками з N ____ до N _________ видав _________; отримав _______.

     Із порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.

     Дата отримання грошової чекової книжки ____________.

     Підпис клієнта _______________.

 

_____________________________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон банку, який вилучає банкноти (монети)]

ДОВІДКА _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження

Ця довідка видана _____________________________________________________________________
                                                           [прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (дата народження,
_____________________________________________________________________________________
                         серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав) у разі наявності паспорта
_____________________________________________________________________________________
                                                            фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]
про те, що в нього (неї) вилучено (прийнято) банкноти (монети) для проведення дослідження на загальну суму:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (сума цифрами і словами, назва грошової одиниці)
у тому числі:

N
з/п

Рік

Номінал

Серійний номер
(для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на банкноті)

1

2

3

4

 

 

 

 

Вилучив
працівник банку (філії, відділення)

 
__________________
(підпис)

 
________________________
(прізвище, ініціали)

Клієнт

__________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

 

 

Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк знищує неплатіжні банкноти (монети).

 

__________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]
__________________________________________
[найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи - пред'явника банкнот (монет)]
__________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи, місце
 проживання фізичної особи)

______________________
                  (телефон)


ЗАЯВА

     Прошу прийняти для дослідження банкноти (монети) національної (іноземної) валюти в сумі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (сума цифрами та словами)                             (назва грошової одиниці) 
у тому числі: __________________________________________________________________________
                                                                    (зазначити номінал, рік, серійний номер кожної банкноти,
_____________________________________________________________________________________.
                                                       для банкнот іноземної валюти інші реквізити, що містяться на банкноті)

Додаток:                 _____________________________________________________________________
                                                                                   (довідка про пожежу або інший випадок - у разі наявності)

___________________
(підпис пред'явника)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(дата)

 

Прийняв
працівник банку (філії,
відділення)

 
 
___________________
(підпис)  

 
 
___________________
(прізвище, ініціали)  

Довідково: банкноти (монети) національної валюти, що визначені експертом неплатіжними, повертаються банком пред'явнику на його вимогу протягом шести місяців. Після закінчення цього строку банк знищує неплатіжні банкноти (монети).

 

______________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження банку, найменування та місцезнаходження підрозділу Національного банку України)
______________________________________________________________________________________

Код банку ________

"___" ___________ ____ року

                                                                                                      ___________________________________
                                                                                                                                         (найменування та місцезнаходження установи
                                                                                                                                         Національного банку України)

Опис N ______
банкнот (монет) національної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку ____

Усього ______________ (__________________________) грн.
                          (цифрами)                                    (словами)

____________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи [установа Національного банку України зазначає також банк, який вилучив сумнівну банкноту (монету)].

__________________________
(посада відповідальної особи банку)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(посада відповідальної особи банку)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(посада відповідальної особи банку)

М. П.

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Прийняли (інкасатори):

 

____________
(підпис)

 

____________
(підпис)

 

____________
(підпис)

 

 

(зворотний бік)

Здали (інкасатори):

Прийняли (матеріально відповідальні особи):

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

Результати перерахування та дослідження сумнівних банкнот (монет)

Керівник підрозділу, в якому
проводилися дослідження

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Експерт (фахівець)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

(додаток 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.02.2013 р. N 45
,
у редакції
постанов Правління Національного
 банку України від 19.02.2015 р. N 113
,
від 11.07.2017 р. N 62
,
від 26.10.2017 р. N 107)

 

______________________________________________________________________________________
[найменування банку (філії, відділення)]

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження)

Код банку ________

"___" ____________ ____ року

Управління грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу Національного банку України Контрактова площа, 2-б, м. Київ, 04070


Опис N ______
банкнот іноземної валюти, які надсилаються для дослідження з позабалансового рахунку ___

Усього ____________ (______________________) за кожною валютою.
                       (цифрами)                            (словами)

____________
* Найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи.

___________________
(посада відповідальної особи банку)

____________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

Керівник підрозділу, у якому проводилися дослідження

___________________
(посада відповідальної особи банку)

____________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

___________________
(посада відповідальної особи банку)
М. П.

____________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

Експерт (фахівець)

____________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

Прийняли (інкасатори):  ____________
                                                                (підпис)

 

 

 

 

____________
        (підпис)

 

 

 

 

____________
        (підпис)

 

 

 

 

(зворотний бік) 

 Здали (інкасатори):

Прийняли (матеріально відповідальні особи):

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

____________
(підпис)

 

Результати перерахування банкнот іноземної валюти в управлінні грошового обігу по м. Києву і Київській області Департаменту грошового обігу Національного банку України

(додаток 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2011 р. N 465
,
 у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 18.02.2013 р. N 45
,
 від 19.02.2015 р. N 113
,
 від 11.01.2017 р. N 3
,
від 11.07.2017 р. N 62
,
від 26.10.2017 р. N 107)
 

_______________________________________
(найменування та місцезнаходження структурного
підрозділу банку / небанківської фінансової установи)

Квитанція N
про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
що проживає за адресою: _______________________________________________________________,
                                                                                                               (постійне місце проживання)
_____________________________________________________________________________________.
                                                   (серія, номер документа, що засвідчує особу, ким виданий, дата видачі)
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (найменування юридичної особи)

Підпис працівника банку __________________

М. П.

Квитанція заповнюється у двох примірниках (перший - надається клієнту, другий - залишається в банку/фінансовій установі).

(Інструкцію доповнено додатком 22 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2014 р. N 249)

 

______________________________________
(найменування та місцезнаходження структурного
______________________________________
підрозділу банку / небанківської фінансової установи)

Реєстр
приймання на інкасо банкнот іноземних держав

"___" ____________ 20__ року

Підпис працівника банку __________________

М. П.

(Інструкцію доповнено додатком 23 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.04.2014 р. N 249)

 

_____________________________________________________________________________________
[повне найменування та місцезнаходження, контактний телефон банку (філії),
відділу (управління) грошового обігу в регіоні
(Центральне сховище), що вилучає банкноти]

Довідка _____
про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами

Ця довідка видана _____________________________________________________________________
                                                           [прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (дата народження,
_____________________________________________________________________________________
                серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав) у разі наявності паспорта
_____________________________________________________________________________________,
                                                         фізичної особи або найменування і реквізити юридичної особи]
або __________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування і реквізити банку (філії, відділення)
обставини виявлення ___________________________________________________________________
                (під час здійснення переказу та/або перерахування проінкасованої торгової виручки, інших надходжень тощо)
про те, що в нього (неї) вилучено банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, для проведення розслідувань правоохоронними органами на загальну суму:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (сума цифрами і словами)
у кількості _______________________________________________________________________ штук
                                                                                                 (цифрами і словами)
у тому числі (за наявності доступності):

Вилучив
працівник банку (філії, відділення)

  
__________________
(підпис)

  
________________________
(прізвище, ініціали)

Клієнт (за наявності)

__________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ року

 

 

Довідково: банкноти, що вилучено у фізичних та юридичних осіб як банкноти національної валюти, пошкоджені спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами, не обмінюються та не повертаються.

(Інструкцію доповнено додатком 24 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.02.2015 р. N 113)

 

Акт N _____
про передавання банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином

м. ____________

"___" ____________ ____ р.

____________________________________ в особі ___________________________________ передає
(найменування банку/установи                                                                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Національного банку України)
_______________________________ в особі _______________________________________________
(найменування територіального підрозділу                    (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер службового посвідчення)
Міністерства внутрішніх справ України)
банкноти національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, у тому числі (за наявності доступності):

Усього: _________________ ______________________________________.
                            (сума цифрами)                                       (сума словами)

Додаток: 1) банкноти в кількості ___________ _________________ штук;
                                                                               (цифрами)                    (словами)

2) примірник довідки про вилучення банкнот національної валюти, пошкоджених спеціальним розчином, для проведення розслідувань та відповідних досліджень правоохоронними органами;

3) примірник акта про спрацювання спецпристрою (за наявності);

4) копія листа-інформації від Національного банку України щодо фактів незаконного заволодіння спецпристроями (за наявності).

Матеріально відповідальні особи:

______________________
(посада)

_________
(підпис)

_________________;
(прізвище, ініціали)

 

______________________
(посада)

_________
(підпис)

_________________;
(прізвище, ініціали)

 

______________________
(посада)

_________
(підпис)

_________________.
(прізвище, ініціали)

 

 

М. П.

 

 

Представник територіального підрозділу Міністерства внутрішніх справ України
______________ ____________________
          (підпис)                 (прізвище, ініціали)

(Інструкцію доповнено додатком 25 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.02.2015 р. N 113)

 

 

(титульна сторінка)

 

(розгорнута сторінка)

(Інструкцію доповнено додатком 26 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 892)

 

_____________________________________________________________________________________
[банк-одержувач (відокремлений підрозділ) і його адреса]
_____________________________________________________________________________________
[банк-платник (філія) і його адреса]

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ ______________________

 

Довіреність дійсна
до ___ ____________ 20__ р.

Довіреність
на отримання готівки та інших цінностей

N ___________________

       ___ ____________ 20__ р.
(дата видачі)

Видано ______________________________________________________________________________
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу, ___________________________________________________________
серія _____________ N ________ від ___ ____________ 20__ р.
Виданий _____________________________________________________________________________
                                                                                               (коли і ким виданий документ)

На отримання від ______________________________________________________________________
                                                          [найменування відділу (управління) грошового обігу в регіоні, Центрального сховища]
готівки та інших цінностей за ____________________________________________________________
                                                                                                                              (номер і дата заявки)

 

(зворотний бік)

Перелік цінностей, які належить отримати:

Підпис ______________________________________________________________________ засвідчую.
                                                                (зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник банку (філії)

_________________
                (підпис)

_____________________
           (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
                (підпис)

_____________________
           (ініціали, прізвище)

М. П.

(Інструкцію доповнено додатком 27 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 892)

____________

Опрос