Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Данные о работах (услугах) оборонного назначения, являющихся предметом производственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.06.2011
Утратил силу

ДАНІ
про роботи (послуги) оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності

______________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності)

Порядковий номер 

Найменування виду робіт (послуг) 

Найменування документа, що встановлює вимоги до якості робіт (послуг) оборонного призначення 

Гриф секретності виконання (надання робіт (послуг) 

Відомості про встановлення грифа секретності робіт (послуг) 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

______________________________________
         (підпис керівника або уповноваженої особи)  

_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ року

                М. П. 

  

Примітки:

1. Форма N 3р заповнюється згідно із Статутом суб'єкта господарської діяльності та технічними умовами на роботи (послуги) оборонного призначення, відомості про які становлять державну таємницю.

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація робіт (послуг).

3. У графі 2 вказується повне найменування робіт (послуг) оборонного призначення відповідно до технічної документації, технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до зазначених робіт (послуг).

4. У графі 3 вказуються дата затвердження, найменування та номер технічних умов або іншого документа, що встановлює вимоги до якості робіт (послуг) оборонного призначення.

5. У графі 4 вказується гриф секретності зазначених у графі 3 робіт (послуг) ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно") відповідно до рішення державного експерта з питань таємниць.

6. Графа 5 заповнюється за даними документа (найменування, дата, номер), за яким відомості про роботи (послуги) віднесені до державної таємниці.

7. Графа 6 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у додатковій інформації щодо робіт (послуг) оборонного призначення.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки
 

О. А. Чебанов 

Опрос