Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информация о продукции оборонного назначения, являющейся предметом производственной деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.06.2011
Утратил силу

ІНФОРМАЦІЯ
про продукцію оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності

________________________________________________
(найменування суб'єкта господарської діяльності)

Порядковий номер 

Найменування продукції оборонного призначення 

Шифр, індекс 

Технічні умови 

Гриф секретності продукції 

Відомості про встановлення грифа секретності 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

______________________________________
         (підпис керівника або уповноваженої особи)  

_________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

"___" ____________ 20__ року

                М. П. 

  

Примітки:

1. Форма N 2р заповнюється згідно із Статутом суб'єкта господарської діяльності та технічними умовами за Єдиною системою конструкторської документації на продукцію оборонного призначення, відомості про яку становлять державну таємницю.

2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація продукції.

3. У графі 2 вказується повне найменування продукції оборонного призначення відповідно до стандартів, технічних умов або іншої документації, що визначають вимоги до неї. Якщо предметом виробничої діяльності є комплектувальні вироби, то в цій графі додатково вказуються тип і повне найменування зразка, до складу якого вони включаються.

4. У графі 3 вказується присвоєний продукції оборонного призначення шифр та/або індекс відповідно до технічної документації.

5. У графі 4 вказуються дата затвердження, найменування та номер креслення, технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до якості, комплектності та складу технічної документації на продукцію, що зазначена в графі 2.

6. У графі 5 указується гриф секретності продукції ("Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно") відповідно до документації на неї.

7. Графа 6 заповнюється за даними документа (найменування, дата, номер), за яким матеріальному носію інформації посадовою особою, що має повноваження на встановлення грифа секретності, надано гриф секретності.

8. Графа 7 заповнюється в разі потреби, коли є необхідність у додатковій інформації щодо продукції оборонного призначення.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки
 

О. А. Чебанов 

Опрос