Идет загрузка документа (125 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт инвентаризации основных фондов (средств), предлагаемых к отчуждению [относительно распоряжения государственным имуществом, относящимся к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины ]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.06.2011
Утратил силу

АКТ
інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження

____________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта (суб'єкта господарювання, цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація, та його місцезнаходження)

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ____________ 20__ р. N ____ комісією у складі
_____________________________________________________________________________
                                                     (посада, ініціали та прізвище членів комісії)
проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до відчуження і відображаються на субрахунку N ____ на ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію почато ___ ____________ 20__ р.

Інвентаризацію закінчено ___ ____________ 20__ р.

Під час інвентаризації встановлено: 

N з/п 

Найменування
 об'єкта
 

Рік випуску

Номер об'єкта 

Обліковується на ___ ____________ 20__ р. 

Примітка 

інвентарний

заводський

паспортний

фактично виявлено 

за даними бухгалтерського обліку 

кількість

первісна (переоці-
нена) вартість, грн.,
 

кількість
 

первісна (переоці-
нена) вартість, грн.
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

+ 

+ 

+ 

+ 

Усього:

а) загальна кількість одиниць, фактично ___________________________
                                                                                        (словами)

б) на суму, грн., фактично __________________________________________
                                                                               (словами) 

Голова комісії 

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

  

___________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

Опрос