Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета регистрации документов участников конкурса по определению перечня предприятий-заемщиков агропромышленного комплекса для осуществления финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов (займов)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.06.2011
Утратил силу

Журнал обліку реєстрації документів
учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення

_________________________________________________кредитів (позик)
(короткострокових, середньострокових чи довгострокових)
за рахунок коштів державного бюджету у _____ році
________________________________________________________________________________
(Рада міністрів АР Крим, облдержадміністрації, Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)

Наявність відповідних документів

Реєстра-
ційний номер заявки під-
при-
ємства-
позичаль-
ника, N з/п, дата

Назва підпри-
ємства-
пози-
чаль-
ника, П. І. Б. керів-
ника, телефон

Іденти- фіка- 
ційний код підпри- ємства

Довідка з ЄДРПОУ, N, дата

Копія кредит- ного договору, N, дата

Сума кредиту/
позики (грн., €, $):

Розмір відсот-
кової ставки, під який отримано кредит/
позику, %

Копії додат-
ково укла-
дених дого-
ворів (до кредит- ного)

Виписка банку про отри- мання позичаль- 
ником кредиту/
позики, N, дата

Довідка про банківські реквізити позичаль-
ника

Довідки банків, в яких відкриті рахунки підпри-
ємства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами (позиками)

Довідка органів держав-
ної подат-
кової служби, N, дата

Довідка з Пенсій-
ного фонду, N, дата

Довідка про відсутність (наявність) заборго-
ваності перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, N, дата

Копія свідоцтва про державну реєстрацію інновацій-
ного проекту (в разі реалізації такого проекту)

Проектно-
кошто- рисна документа- ція на проведення будівництва (реконструк- ції) приміщень

Документи, на право власності або користу-
вання земельною ділянкою, на якій планується здійснювати будівництво приміщень

Копія свідоцтва про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільсько-
госпо- дарської продукції

Довідка, видана Українсь- ким державним фондом підтримки фермерських господарств, про те, що вони не отримували компенса- цію, пов'язану із сплатою відсотків за користува- ння кредитами банків у поточному році (фермерські господарства)

П. І. Б. та посада уповно-
важеної особи для передачі доку-
ментів

Довідка щодо отри- мання права на часткову компенса- 
цію, N, дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос