Идет загрузка документа (144 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка относительно получения права на частичную компенсацию процентной ставки по привлеченному кредиту (займу)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.06.2011
Утратил силу

Довідка
щодо отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки

за залученим __________________________________________________________________
(короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)
кредитом (позикою) за рахунок коштів державного бюджету у ____ році

Надана _________________________________________________________________________
                                                                            (назва підприємства-позичальника)
_______________________________________________________________________________
                                                                                    (юридична адреса)
про те, що дане підприємство за результатами конкурсу ________________________________
_________________________________________________________________________________
                              (Ради міністрів АР Крим, облдержадміністрацій, Управління промисловості
                                         та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації)
_________________________________________________________________________________
                                                                                   (протокол N, дата проведення)
_________________________________________________________________________________
                                                                                          (має право, не має права)
отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитом (позикою)
_____________________________________________________________________________ грн.
                    (сума кредиту(позики) в національній або іноземній валюті в перерахунку на національну)
__________________________________________________________________________________
                                                                    (дата і номер кредитної угоди, назва банку)
___________________________________________________________________________________
                                                                    (термін користування, кількість місяців)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 N 794, в розмірі
____________________________________________________________________________________
                                              (подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату нарахування відсотків
                                                              за користування кредитом; 90 % відсоткової ставки,
                                                                       або 10,0 % для кредитів в іноземній валюті).

Розрахунковий розмір компенсації на ________ бюджетний рік для здешевлення за
______________________________________________________ кредитом (позикою) складає:
                  (коротко-, середньо- чи довгостроковим)

______________________________________________________________________________________
                                                           (сума компенсації цифрами та прописом в гривнях)

Причини відмови в наданні права на фінансову підтримку підприємству-позичальнику
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова конкурсної комісії

_______________
(підпис)

_________________________________
(П. І. Б.)

Секретар конкурсної комісії

М. П.

________________
(підпис)

_________________________________
(П. І. Б.)

Опрос