Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Поручение на проведение (плановой/внеплановой) проверки [соблюдение требований законодательства о ценных бумагах и/или об акционерных обществах]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.06.2011
Утратил силу

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ____
на проведення (планової/позапланової) перевірки

___________________________________________________________________________________
                                                                  (повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ:

______________________________________________ - керівнику робочої групи;
                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________ - члену робочої групи
                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.

На підставі цього доручення зазначені уповноважені особи Органу контролю мають право:

безперешкодно входити до приміщень емітента за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів, які необхідні робочій групі при проведенні перевірки, та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб емітента (осіб, які виконують їх обов'язки) надання письмових пояснень;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства про цінні папери;

у разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери; складати протокол про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів
___________________________________________________________________________________
                                                     (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до "___" ____________ 20__ року.

Уповноважена особа Органу контролю

__________
(підпис)

___________
М. П.

___________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав:

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________
(посада)

_________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Опрос