Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал учета поручений на проведение проверок [соблюдение требований законодательства о ценных бумагах и/или об акционерных обществах]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.06.2011
Утратил силу

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ДОРУЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Номер доручення та дата видачі

Найменування емітента та його реквізити

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Виявлені порушення

Заходи за результатами перевірки

Матеріали перевірки направлено

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки

"___" ____________ 20__ року

Керівнику ___________________________
Місцезнаходження ___________________
____________________________________

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства
___________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
__________________________ уповноваженою особою Органу контролю ___________________
                    (дата, номер)
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
вимагаю на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства та для приєднання до Акта планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери належним чином засвідчені копії таких документів:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Керівник робочої групи

_____________
(підпис)

__________
М. П.

_____________________________
(прізвище, ініціали)

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову емітента в проведенні перевірки

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

        м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
________________________________________________________________________ N ________
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - __________________________________________________;
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ______________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

при виході на перевірку емітента (зазначається місцезнаходження) встановлено:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                                                          (короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

_________________
(підпис)

______________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

_________________
(підпис)

______________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

          м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
_________________________________________________________________________ N ______
                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, ким видано доручення)
від "___" ___________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _______________________________________________;
                                                                                   (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи - ___________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

при виході за місцезнаходженням емітента встановлено:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
              (зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина),
                        наявність/відсутність таблички із найменуванням емітента, інформація, отримана від власника
                                                                            будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_________________
(підпис)

______________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи -

_________________
(підпис)

______________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

_______________________________________________ -                 "___" ____________ 20__ року
   (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

На підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки,
виданого _________________________________________________________________ N ______
                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________;
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

під час проведення перевірки емітента було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_________________
(підпис)

______________________;
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи -

_________________
(підпис)

______________________.
(прізвище, ім'я та по батькові)

Підпис посадової особи

_____________________________________________
(найменування емітента, посада)

___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

  

Акт
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства

__________________________________________________________________________________
(повне найменування емітента)

м. __________________

"___" _____________ 20__ року

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
___________________________________________________________________________________
                                                   (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: _________________________________________________

Банківські реквізити: ________________________________________________________________

Засоби зв'язку: _____________________________________________________________________
                                                                                            (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _______________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ___________________________________________________.
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб емітента (уповноважених осіб):

_______________________________________________;
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________.
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Підстава для проведення перевірки: ________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності емітента,
за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію емітента: ________________________________________________
                                                                                                               (дата, номер видачі свідоцтва, ким видано)

Розмір статутного капіталу емітента: ___________________________________________________

Сплата статутного капіталу емітента: __________________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи емітента: _________________________________________
__________________________________________________________________________________

Відомості про здійснені випуски емітентом цінних паперів та їх реєстрацію: __________________
___________________________________________________________________________________
                      (дата, номер реєстрації, обсяг випуску, ким зареєстровано, номінальна вартість цінного папера)

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію: ___________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                       (дата, номер реєстрації, ким зареєстровано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані емітентом для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа
(оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

2

3

4

 

 

 

 

Відповідь на питання 1. ___________________________________________________________

Відповідь на питання 2. ___________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

2

3

4

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

2

3

4

 

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _____________________________________________________

Другий примірник знаходиться у ______________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

2. Член групи -

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примірник Акта перевірки отримав:

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
вилучення документів

м. __________________

"___" _____________ 20__ року

Я, керівник робочої групи ___________________________________________________________,
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
під час перевірки ___________________________________________________________________
                                                                                           (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
_____________________________________________ N ____ від "___" ____________ 20__ року,
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано доручення)
провів вилучення таких документів: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                                  (перелік вилучених документів)

Документи підлягають поверненню "___" ____________ 20__ року

Керівник групи -

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

______________
(підпис)

Копію протоколу отримав

________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" __________ 20__ року

Вилучені документи отримав

________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________
(підпис)

"___" __________ 20__ року

  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову емітента у прийнятті вилучених документів

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

___________________________________________________
(поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року

На підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки,
виданого ________________________________________________________________ N _______
                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, робочій групі у складі:

1. Керівник групи - _______________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ___________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

під час проведення перевірки емітента керівником робочої групи згідно з протоколом
_______________________ було вилучено відповідні документи.
    (дата складання протоколу)

Під час повернення вилучених документів встановлено таке:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
         (короткий виклад причин відмови емітента від прийняття вилучених документів, пояснення керівника емітента 
               або особи, яка виконує його обов'язки, стосовно підстав відмови від прийняття вилучених документів)

Додаток: __________________________________________________________________________
                               (перелік документів із зазначенням реквізитів та кількості сторінок словами кожного документа)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи - _______________________ ______________ "___" ____________ 20__ року
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)               (підпис)

2. Член групи - ___________________________ _____________ "___" ____________ 20__ року
                                            (прізвище, ім'я та по батькові)                    (підпис)

  

ДОРУЧЕННЯ N ___ - ___
на проведення позапланової безвиїзної перевірки

________________________________________________________________________________
(повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ:

________________________________ - керівнику робочої групи;
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

________________________________ - члену робочої групи
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести позапланову безвиїзну перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.

У разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери; складати протокол про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів
___________________________________________________________________________________
                                                           (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до "___" ____________ 20__ року.

Уповноважена особа Органу контролю

________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

  

ЗАПИТ

У зв'язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі
__________________________________________________________________________________
                           (зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II Порядку проведення перевірок
                                                                         діяльності емітентів цінних паперів)

вимагаю у термін до _______ год. "___" _____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства такі належним чином завірені копії документів:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Уповноважена особа Органу контролю

_________
(посада)

_________
(підпис)

______
М. П.

________________
(прізвище, ініціали)

  

Акт
про результати позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства

_________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. __________________

"___" _____________ 20__ року

             За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі
__________________________________________________________________________________,
                              (зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II Порядку проведення перевірок
                                                                              діяльності емітентів цінних паперів)
встановлено: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Перелік документів, які додаються до Акта:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірку провів:

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

_________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________

  

Опрос