Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проведения плановой/внеплановой проверки [деятельности эмитентов ценных бумаг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.06.2011
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки

"___" ____________ 20__ року

Керівнику ___________________________
Місцезнаходження ___________________
____________________________________

Я, ________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства
___________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на підставі доручення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
__________________________ уповноваженою особою Органу контролю ___________________
                    (дата, номер)
__________________________________________________________________________________,
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
вимагаю на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства та для приєднання до Акта планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери належним чином засвідчені копії таких документів:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Керівник робочої групи

_____________
(підпис)

__________
М. П.

_____________________________
(прізвище, ініціали)

Опрос