Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой/внеплановой проверки соблюдения требований законодательства о ценных бумагах и/или об акционерных обществах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.06.2011
Утратил силу

Акт
планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства

__________________________________________________________________________________
(повне найменування емітента)

м. __________________

"___" _____________ 20__ року

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:
___________________________________________________________________________________
                                                   (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: _________________________________________________

Банківські реквізити: ________________________________________________________________

Засоби зв'язку: _____________________________________________________________________
                                                                                            (код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи - _______________________________________________;
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ___________________________________________________.
                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Перевірка проводилась в присутності посадових осіб емітента (уповноважених осіб):

_______________________________________________;
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_______________________________________________.
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Підстава для проведення перевірки: ________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1

 

2

 

Період діяльності емітента,
за який проведено перевірку: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію емітента: ________________________________________________
                                                                                                               (дата, номер видачі свідоцтва, ким видано)

Розмір статутного капіталу емітента: ___________________________________________________

Сплата статутного капіталу емітента: __________________________________________________

Відомості про відокремлені підрозділи емітента: _________________________________________
__________________________________________________________________________________

Відомості про здійснені випуски емітентом цінних паперів та їх реєстрацію: __________________
___________________________________________________________________________________
                      (дата, номер реєстрації, обсяг випуску, ким зареєстровано, номінальна вартість цінного папера)

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію: ___________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                       (дата, номер реєстрації, ким зареєстровано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані емітентом для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Форма документа
(оригінал, копія, нотаріально засвідчена копія тощо)

Реквізити документа

1

2

3

4

 

 

 

 

Відповідь на питання 1. ___________________________________________________________

Відповідь на питання 2. ___________________________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства:

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, стаття, розділ, глава тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

1

2

3

4

 

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

1

2

3

4

 

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у _____________________________________________________

Другий примірник знаходиться у ______________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

2. Член групи -

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примірник Акта перевірки отримав:

__________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

  

Опрос