Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Информационный отчет о состоянии выполнения задания (проекта) информатизации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 14.06.2011

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ
про стан виконання завдання (проекту) інформатизації на _____ рік

________________________________________________
(найменування органу державної влади)

1. Найменування бюджетної програми, за якою виконувалося завдання (проект) інформатизації, та КПКВ бюджетної програми ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Обсяг видатків з державного бюджету для фінансування бюджетної програми:

усього, тис. гривень ____________, у тому числі:

          поточні ___________;

          капітальні _________.

3. Найменування завдання (проекту) _____________________________________________________.

4. Плановий обсяг видатків з державного бюджету на фінансування завдання (проекту):

усього, тис. гривень ___________, у тому числі:

          поточні ___________;

          капітальні _________.

5. Номер і дата укладення контракту (договору) на виконання завдання
(проекту) _____________________________________________________________________________.

6. Найменування організації виконавця та співвиконавців (за наявності) за контрактом (договором) для виконання завдання (проекту)
______________________________________________________________________________________.

7. Фактична вартість контракту (договору) на виконання проекту1 _________________ тис. гривень.

8. Наявність кредиторської (дебіторської) заборгованості за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту) ______________ тис. гривень.

9. Стислий опис продукції, створеної за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту) (відповідно до акта виконаних робіт)2.

____________
1 Зазначається відповідно до звіту про виконання кошторису витрат до акта виконаних робіт, що додаються до інформаційного звіту.

2 Анотований звіт за завданням (проектом) подається у вигляді додатка до інформаційного звіту та містить опис змістовної частини завдання (проекту) та основні характеристики продукції відповідно до контракту (договору).

10. Впровадження та використання продукції, створеної за контрактом (договором) на виконання завдання (проекту):

1) місце та сфера впровадження створеної продукції відповідно до акта впровадження
_____________________________________________________________________________________;

2) результати оцінки ефекту від використання створеної продукції (підвищення якості державного управління, розширення доступності національних і світових інформаційних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища, скорочення строків та підвищення якості навчання, нарощування експортного потенціалу країни, підвищення ефективності боротьби з правопорушеннями та корупцією, підвищення рівня захисту та безпеки інформації тощо) _____________________________________________________________________________________.

11. Відповідність створеної продукції за контрактом (договором) для виконання завдання (проекту) очікуваним результатам _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12. Контактна особа, відповідальна за виконання завдання (проекту), уповноважена органом державної влади _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                           (найменування посади, ініціали та прізвище, телефон, телефакс, адреса електронної пошти)

Додаток: 

1. Копія акта виконаних робіт на _________ арк. 

  

2. Копія звіту про виконання кошторису витрат на _________ арк. 

  

3. Анотований звіт за проектом на _________ арк. 


_______________________________________
(посада керівника / заступника керівника органу державної влади - куратора робіт з напряму інформатизації відповідно до розподілу обов'язків) 

_______________
(підпис) 

___________________________
(ініціали та прізвище) 

Опрос