Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описания, оценки и передачи имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.06.2011
Утратил силу

АКТ N
опису, оцінки та передачі майна

"___" __________ 20__ року 

Комісія у складі:

представника _________________________________________________________________________
                                                                       (найменування органу державної податкової служби)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника
_____________________________________________________________________________________
   (найменування суб'єкта господарювання, що приймає майно для подальшого розпорядження, посада та прізвище, ім'я,
                                                                                                        по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
представника
_____________________________________________________________________________________
    (найменування суб'єкта господарювання, що здійснював зберігання майна, посада та прізвище, ім'я, по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, провела опис і оцінку наведеного нижче майна та передає його
_____________________________________________________________________________________
                                 (на реалізацію, переробку, знищення, утилізацію, безоплатно - необхідне зазначити) 

N
з/п 

Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета) 

Одиниця виміру і кількість 

Посилання на прейскурант і артикул 

Ціна одиниці (грн.) 

% зносу 

Вартість одиниці з урахуванням зносу (грн.) 

Загальна вартість (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом (словами) __________________________________________________________________ (грн.) 

Загальна сума, яка передбачається для перерахування до бюджету, __________________ (грн.)
у тому числі: 

  

податок на додану вартість 

__________________________ (грн.) 

  

акцизний податок 

__________________________ (грн.) 

  

надходження від реалізації майна 

__________________________ (грн.) 

Сума комісійної винагороди 

______________________________________________ (грн.) 

Цей акт складено у ____ примірниках.

Члени комісії (підписи)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами ____________, прийняв
_____________________________________________________________________________________
               (посада та прізвище, ім'я, по батькові особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняв майно
                                                                                для подальшого розпорядження) 

__________________________
(дата) 

__________________________
(підпис) 

Додаткова інформація
_________________________________________________________
                                                                                               (місце зберігання майна) 

Опрос