Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт описания и предварительной оценки имущества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.06.2011
Утратил силу

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________
(посада)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_____________
(дата) 

____________
(підпис) 

М. П. 

  

АКТ N
опису і попередньої оцінки майна

"___" ____________ 20__ року 

     Комісія у складі:

     представника органу державної податкової служби _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                               (найменування органу державної податкової служби, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
      представника ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                           (найменування органу, організації, що зберігає майно, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
      представника ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   (найменування суб'єкта господарювання, який прийняв майно на зберігання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
здійснила опис, оцінку і передачу на зберігання такого майна:
_________________________________________________________ 

N
з/п 

Найменування майна (із детальною характеристикою кожного предмета) 

Кількість і одиниця виміру 

Ціна одиниці 

Загальна вартість 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

Цей акт складено в ______________ примірниках. 

Члени комісії: 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________________
(підпис) 

  

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________________
(підпис) 

  

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

_________________________________
(підпис) 

     За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами ________________________________,
відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року N __ прийняв на відповідальне зберігання
_____________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняла майно на зберігання) 

__________________________
(дата) 

__________________________
(підпис) 

Додаткова інформація
_________________________________________________________
                           (найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові особи - керівника,
                         код за ЄДРПОУ, місцезнаходження цього суб'єкта господарювання, місце зберігання майна)
 

Опрос