Идет загрузка документа (267 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заверительная надпись дела [делопроизводство в Высшем хозяйственном суде Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.05.2011
Утратил силу

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ____ (РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано __________________________________
____________________________________________________________________________ аркуша(ів),
                                                                                        (цифрами і літерами)
у тому числі: літерні аркуші _______________________________________________________________
пропущені номери аркушів ______________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ____________________________________________________________________ 

Особливості фізичного стану та формування справи 

Номери аркушів 

Посада особи, яка склала
засвідчувальний напис

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

 

  

 

Вищий господарський суд України
_____________________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

ОПИС N

_____________________________________________________________________________________
(Назва розділу)

N
з/п 

Індекс справи (тому, частини) 

Заголовок справи (тому, частини) 

Крайні дати справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком* 

Примітка 

У цей опис включено ____________________________________________ справ з N ____ по N ____,
                                                                                       (цифрами і літерами)

у тому числі:

літерні номери ____________________________
пропущені номери _________________________ 

Посада укладача опису

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
документального забезпечення

Дата 

 
 
Підпис 

 
 
Розшифровка підпису 

Передав _______________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і літерами) 

Посада працівника
структурного підрозділу

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

Прийняв ______________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і літерами) 

Особа, відповідальна
за архів суду

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

 

Вищий господарський суд України

АКТ
___________________ N ______
____________________________
                  (місце складання)
приймання-передавання справ під час зміни особи, відповідальної за діловодство в структурному підрозділі 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник структурного підрозділу

Підпис       Розшифровка підпису

Дата

 

Відповідно до наказу від ____________ N ___ ________________ передав, а ____________ прийняв
                                                                                                           (прізвище, ініціали)                            (прізвище, ініціали)
у присутності комісії, створеної на підставі зазначеного наказу, у складі голови __________________________________ і членів комісії ____________________________________
                              (прізвище, ініціали)                                                                                     (прізвище, ініціали)
документи структурного підрозділу. 

N
з/п 

Індекс документа 

Назва документа 

Крайні дати 

Кількість справ (томів) 

Примітка 

Разом прийнято _________________________________________________________________ справ,
                                                                                                      (цифрами і літерами)
___________________________ описів у ___________________________ примірниках
                (цифрами і літерами)                                                     (цифрами і літерами)

Стан документів і описів _______________________________________________________________
                                                                                                       (загальна характеристика стану)

Одночасно передаються _______________________________________________________________
                                                                                           (назви печаток і штампів архіву, їх кількість)

Наявність і стан обладнання та інвентарю ________________________________________________
                                                                                                                      (загальна характеристика стану) 

Передав 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Прийняв 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Голова комісії 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Члени комісії

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

 

ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання справи з архіву

на строк _____________________________

Справа N ____________________________

Позивач______________________________
_____________________________________
Відповідач____________________________
_____________________________________

Справа N ____________________________

Одержана ____________________________

"___" ___________ 20__ р.

_____________________________________
                  (підпис працівника підрозділу) 

"___" ___________ 20__ р.

Назва структурного підрозділу
______________________________________

 
Справа необхідна в зв'язку з
______________________________________

Справа N _____________________________

Повернута ____________________________

"___" ___________ 20__ р.

_____________________________________
                      (підпис працівника архіву) 

 

Найменування суду

Картка-замінник справи (жетон)

СПРАВА N _______

Найменування і короткий зміст справи (документа)
-
-
-
-
Позивач

Відповідач

Кількість аркушів
Назва структурного підрозділу

Справа видана на строк до

Підпис і дата одержання справи (документа)

Прізвище, ініціали одержувача, N телефону

Справа (документ) повернута (дата)

Особа відповідальна за архів 

_______________________________
(прізвище, ініціали) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Конституція України від 28.06.96 N 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями).

2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року N 1799-XII (із змінами і доповненнями).

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV (із змінами і доповненнями).

4. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. N 2453-VI (із змінами і доповненнями).

5. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. N 393/96-ВР (із змінами і доповненнями).

6. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. N 2657-XII (із змінами і доповненнями).

7. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. N 3855-XII (із змінами і доповненнями).

8. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV (із змінами і доповненнями).

9. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 N 852-IV (із змінами і доповненнями).

10. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 N 2408-III (із змінами і доповненнями).

11. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24 грудня 1993 р. N 3814-XII (із змінами і доповненнями).

12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів" від 22.12.2006 р. N 534-V (із змінами і доповненнями).

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 14 квітня 1997 р. N 348 (із змінами і доповненнями).

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (із змінами і доповненнями).

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 27 листопада 1998 р. N 1893 (із змінами і доповненнями).

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади" від 17 липня 2009 р. N 733 (із змінами і доповненнями).

17. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" від 7 травня 1998 р. N 639 (із змінами і доповненнями).

18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" від 5 березня 2009 р. N 270 (із змінами і доповненнями).

19. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" від 25 травня 1998 р. N 731 (із змінами і доповненнями).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цінності документів".

21. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій" від 16 березня 2001 р. N 16 (із змінами і доповненнями).

22. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації" від 6 серпня 2002 р. N 58 (із змінами і доповненнями).

23. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації" від 29 січня 2003 р. N 16 (із змінами і доповненнями).

24. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами" від 25 квітня 2002 р. N 32 (із змінами і доповненнями).

25. Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України "Про затвердження методичних рекомендацій застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ" від 5 липня 1998 р. N 24 (із змінами і доповненнями).

26. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів" від 20 липня 1998 р. N 41 (із змінами і доповненнями).

27. Наказ Головного архівного управління України "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами" від 16 вересня 1999 р. N 59 (із змінами і доповненнями).

28. ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення".

29. ДСТУ 3843-99 "Державна уніфікована система документації. Основні положення".

30. ДСТУ 3844-99 "Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови".

31. ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів".

32. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів".

33. Положенням про Апарат Вищого господарського суду України затверджене рішенням зборів суддів Вищого господарського суду України від 05.11.2010 р. N 9.

34. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. N 30.

____________

Опрос