Идет загрузка документа (267 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Список сгруппированных рекомендательных отправлений, пересылаемых в пределах Украины [делопроизводство в Высшем хозяйственном суде Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.05.2011
Утратил силу

__Вищий господарський суд України_______
(найменування установи, підприємства, організації)

Ідентифікаційний код     ________________
за ЄДРПОУ
 

Наказ Держкомзв'язку України
12.07.2002 N 139

Код за ДКУД _____________
                                    ф. N 103
 

СПИСОК N
згрупованих рекомендаційних відправлень, що пересилаються в межах України

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (вид поштових відправлень)
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування об'єкта поштового зв'язку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування та адреса установи, підприємств, організації)
 

N
з/п
 

Адреса 

Адресант 

Маса 

Плата за пересилання 

N кас. чека 

Примітки 

кг 

грн. 

коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПДВ
 

_______________________________________________
_______________________________________________
___р/л на суму__________________________________
       Недозволених до пересилання вкладень немає.
            Начальник управління документального забезпечення 

 

(відтиск печатки
підприємства
підприємства
керівника) 

______________________________________________
                                  (прізвище, ініціали, підпис)
                                   ПРИЙНЯВ 

(відбиток календарного
штемпеля місця приймання) 

 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N ___________

N
з/п 

Індекс документа 

Дата документа 

Заголовок документа 

Номер аркушів справи 

Примітка 

Всього _____________________________________________________________________ документів
                                                                                              (цифрами та словами)

Кількість аркушів внутрішнього опису ____________________________________________________
                                                                                                                                (цифрами та словами) 

Суддя 

_________________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

Найменування посади особи,
яка склала внутрішній опис
документів справи 

 
 
_________________
(підпис) 

 
 
____________________________
(ініціали та прізвище) 

 

  

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

УХВАЛА

"___" ____________ 20__ р. 

Справа N ___________ 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого
суддів
за участю
представників сторін

розглянувши у
відкритому
судовому засіданні
касаційну скаргу

на рішення (ухвалу,
постанову)
від
у справі
за позовом
до
про

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. 1113, 1114, 1116 Господарського процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

Головуючий

Судді

 

  

 

ВИЩИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УКРАЇНИ

м. Київ, вул. О. Копиленка, 6
___ ____________ ____ N ____________ 

ДОВІДКА 

Видана відповідно до ст. 8 Декрету КМУ від 21.01.93 N 7-93 "Про державне мито" на одержання з державного бюджету державного мита в сумі
___________________________________________________________________________________,
сплаченого за платіжним дорученням N ______________ від ___ ____________ ____,
оскільки заяву
____________________________________________________________________________________
від ___ ____________ ____ N ______________ про ________________________________________
____________________________________________________________________________________
повернуто без розгляду.

Суддя 

 

  

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"___" ___________ 20__ р. 

Справа N ___________ 

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого
суддів
за участю
представників сторін

розглянувши у
відкритому
судовому засіданні
касаційну скаргу

на рішення (ухвалу,
постанову)
від
у справі
за позовом
до
про

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України

ПОСТАНОВИВ:

Головуючий

Судді

 

  

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6, тел. 536-18-01
____________________________________________________________________________________
___________________ N ___________________ На N _________________ від __________________

 

  

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

НАКАЗ

___________________ 

м. Київ 

N _____________ 

 

  

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__________________ 

м. Київ 

N _____________ 

 

СХЕМИ РОЗТАШОВАНОСТІ РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

  

Рисунок А.1 - Розташованість реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового бланка

  

Рисунок А.2 - Розташованість реквізитів і меж зон на форматі А4 поздовжнього бланка

01 - зображення Державного Герба України

02 - зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування)

03 - зображення нагород

04 - код організації

05 - код форми документа

06 - назва організації вищого рівня

07 - назва організації

08 - назва структурного підрозділу організації

09 - довідкові дані про організацію

10 - назва виду документа

11 - дата документа

12 - реєстраційний індекс документа

13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь

14 - місце складення або видання документа

15 - гриф обмеження доступу до документа

16 - адресат

17 - гриф затвердження документа

18 - резолюція

19 - заголовок до тексту документа

20 - відмітка про контроль

21 - текст документа

22 - відмітка про наявність додатків

23 - підпис

24 - гриф погодження документа

25 - візи документа

26 - відбиток печатки

27 - відмітка про засвідчення копії

28 - прізвище виконавця і номер його телефону

29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи

30 - відмітка про наявність документа в електронній формі

31 - відмітка про надійдення документа до організації

32 - запис про державну реєстрацію

 

ТЕЛЕГРАМА

____________________________________________________________________________________
поштовий індекс, місто, вулиця, N будинку,
назва організації-адресата,
за необхідності - посада і прізвище керівника організації

  П'ЯТОГО ЛЮТОГО ЦЬОГО РОКУ ДЕСЯТІЙ РАНКУ ПРИМІЩЕННІ СУДУ ВІДБУДЕТЬСЯ НАРАДА ГОЛІВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

   ПРОШУ ВЗЯТИ УЧАСТЬ ВИСТУПИТИ ПОВІДОМЛЕННЯМ ВИСНОВКАМ РОБОТИ МИНУЛИЙ РІК ГОТЕЛЬ ЗАБРОНЬОВАНИЙ

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала телеграму

____________________________________________________________________________________

адреса та назва господарського суду

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала телеграму

аванс 

 

ЖУРНАЛ
обліку та видачі печаток, штампів
Вищого господарського суду України

NN
з/п 

Відбитки печаток, штампів 

Кому видано 

Дата повернення та розписка в одержанні 

Примітка 

Назва підрозділу, де зберігаються печатки 

Прізвище та ініціали відповідальної особи 

Дата та розписка в одержанні 

 

ЖУРНАЛ
обліку бланків

____________________________________________________________________________________
                                                                                                        назва бланків 

________________________________
                              Надходження 

__________________________________
                                        Видача 

Дата видачі 

Кому видано 

Кількість примірників 

Розписка в одержанні 

Назва підрозділу 

Прізвище, ініціали особи, яка одержала бланки 

 

ЗАМОВЛЕННЯ N _____
на передачу службової інформації каналами факсимільного зв'язку

Підрозділ ___________________________________________________________________________
Виконавець, телефон _________________________________________________________________
Назва інформації, яка передається _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Прошу передати службову інформацію ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кому, куди)
____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (код, телефон)
Обсяг інформації, яка передається _______________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, підпис)
аркушів ___________________

Повернути оригінал
Підрозділ ___________________________________________________________________________
Виконавець _________________________________________________________________________
                                                                                                   (розписка в одержанні)

Час і дата надходження
матеріалу                           ________ год. _________ хв.      дата _______________________________
Відправив ____________________________________________       _________ год. ______ хв.
                                                                     (прізвище, ініціали)
                                                                                                 дата ______________________________

Розписка про виконання                         ______________________________________ 

 

ЖУРНАЛ
обліку прийнятих факсограм

____________________________________________________________________________________
(назва суду)

NN
з/п 

Адреса кореспондента, прізвище, N телефону 

Прийнято 

Направлено 

Дата, час 

Кількість аркушів 

Хто прийняв
(прізвище, ініціали) 

Назва структурного підрозділу, прізвище, ініціали одержувача 

Розписка в отриманні 

 

Вищий господарський суд України

Назва структурного підрозділу 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

__________________ N ________
на _________ рік
____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (назва розділу) 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Кількість справ (томів, частин) 

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітка 

Посада керівника
структурного підрозділу

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

СХВАЛЕНО

протокол засідання ЕК
структурного підрозділу*
від ___________ N _____ 

ПОГОДЖЕНО

Особа, відповідальна за архів
Підпис      Розшифровка підпису

Дата 

____________
* У разі наявності ЕК структурного підрозділу. 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у ______ році в структурному підрозділі

За строками зберігання 

Усього 

У тому числі 

таких, що переходять 

з позначкою
"ЕПК" 

Постійного 

 

 

 

Тривалого (понад 10 років) 

 

 

 

Тимчасового (до 10 років включно) 

 

 

 

Разом 

 

 

 

Посада особи, відповідальної за
діловодство в структурному підрозділі

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка
підпису 

Підсумкові відомості передано до управління документального забезпечення 

Посада особи, відповідальної за
передавання
відомостей

Дата 

 
 
Підпис 

 
 
Розшифровка
підпису 

 

Вищий господарський суд України

АКТ
_________________ N _____
_________________________
              (місце складання)
про нестачу архівних справ
(документів) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник апарату суду
 

Підпис Розшифровка підпису

Дата 

У результаті _________________________________________________________ установлено нестачу
                                                                                        (назва заходів)
архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим уважаємо можливим зняти з обліку. 

Опис N 

Справа N (або номери аркушів документів) 

Заголовок справи (документа) 

Дата справи (документа) 

Кількість аркушів справи (документа) 

Можливі причини відсутності справ (документів) 

Разом ________________________________________________________________ справ (документів)
                                                                                             (цифрами і літерами)

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами): ______________________________________________________________________
                                                                                               (номери справ, аркушів, їх заголовки) 

Особа, відповідальна за архів 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Начальник управління
документального забезпечення

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕПК*
ЦДАВО України
від ________________ N ______ 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК ВГСУ від _______________ N _____ 

____________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду. 

 

Вищий господарський суд України

Фонд N _________

ОПИС N _______

справ постійного зберігання
за _________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова суду (керівник апарату)

Підпис     Розшифровка підпису

Дата

Печатка із зазначенням
ідентифікаційного коду 

____________________________________________________________________________________
                                                          (назва розділу або структурного підрозділу установи) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи
(тому, частини) 

Дата справи
(тому, частини) 

Кількість аркушів у справі
(томі, частині) 

Примітка 

У цей розділ опису внесено _____________________ справ з N ______ до N ________, у тому числі:

літерні номери _____________________
пропущені номери __________________ 

Посада особи,
яка склала опис

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

Особа, відповідальна за архів

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання
ЕПК ЦДАВО України
від ___________ N _____ 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК ВГСУ
від ___________ N _____ 

 

Вищий господарський суд України

Фонд N _________

ОПИС N _______

справ тривалого (понад 10 років)
зберігання
за ________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова суду (керівник апарату)

Підпис Розшифровка підпису

Дата

Печатка із зазначенням
ідентифікаційного коду 

____________________________________________________________________________________
                                                            (назва розділу або структурного підрозділу установи) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи
(тому, частини) 

Дата справи
(тому, частини) 

Строк зберігання справи
(тому, частини) 

Кількість аркушів у справі
(томі, частині) 

Примітка 

У цей розділ опису внесено _____________________ справ з N ______ до N ________, у тому числі:

літерні номери _____________________
пропущені номери __________________ 

Посада особи,
яка склала опис

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

Особа, відповідальна за архів

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК ВГСУ
від ___________ N _____ 


 

Вищий господарський суд України

Фонд N _________

ОПИС N _________

справ з особового складу
за _________ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова суду (керівник апарату)

Підпис    Розшифровка підпису

Дата

Печатка із зазначенням
ідентифікаційного коду 

____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва розділу) 

N
з/п 

Індекс справи 

Заголовок справи
(тому, частини) 

Дата справи
(тому, частини) 

Строк зберігання справи
(тому, частини) 

Кількість аркушів у справі
(томі, частині) 

Примітка 

У цей розділ опису внесено ______________________________________ справ з N ___ до N ____,
                                                                                                (цифрами і літерами)

у тому числі:

літерні номери _____________________

пропущені номери __________________ 

Посада особи,
яка склала опис

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання
ЕПК ЦДАВО України
від ___________ N _____ 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання ЕК ВГСУ
від ___________ N _____ 

 

Вищий господарський суд України

АКТ
___________ N ___________
________________________
               (місце складання)
Про вилучення для знищення
документів, не внесених до
Національного архівного фонду 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова суду (керівник апарату)

Підпис          Ініціали, прізвище

Дата

Печатка із зазначенням
ідентифікаційного коду 

На підставі ____________________________________________________________________________
 (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)
відібрані для знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ________________
                                                                    (найменування фонду) 

N з/п 

Заголовок справи або груповий заголовок справ 

Дата справи або крайні дати справ 

Номери описів (номенклатур)
за рік (роки) 

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом 

Кількість справ (томів, частин) 

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітка 

Разом ______________________________________________________ справ за ___________ роки
                                                           (цифрами і словами) 

Посада особи, яка проводила
експертизу цінності документів

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК ЦДАВО України
від ____________ N ___ 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК ВГСУ
від ____________ N ___ 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за _________ роки схвалено, а з особового складу погоджено з ЕПК (ЕК) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (найменування державної архівної установи, архівного відділу міської ради або органу вищого рівня)
(протокол від __________ N __________)

Документи в кількості _______________________________ справ вагою ________________ кг здано
                                                                         (цифрами і словами)
в ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною від __________ N __________ або знищено шляхом спалення. 

Посада особи,
яка здала (знищила) документи

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС СПРАВИ N ____ (РОЗДІЛУ ОПИСУ)

У справі (розділі опису) підшито (вкладено) і пронумеровано __________________________________
____________________________________________________________________________ аркуша(ів),
                                                                                        (цифрами і літерами)
у тому числі: літерні аркуші _______________________________________________________________
пропущені номери аркушів ______________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ____________________________________________________________________ 

Особливості фізичного стану та формування справи 

Номери аркушів 

Посада особи, яка склала
засвідчувальний напис

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

 

  

 

Вищий господарський суд України
_____________________________________________________________________________________
(Назва структурного підрозділу)

ОПИС N

_____________________________________________________________________________________
(Назва розділу)

N
з/п 

Індекс справи (тому, частини) 

Заголовок справи (тому, частини) 

Крайні дати справи (тому, частини) 

Кількість аркушів у справі (томі, частині) 

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком* 

Примітка 

У цей опис включено ____________________________________________ справ з N ____ по N ____,
                                                                                       (цифрами і літерами)

у тому числі:

літерні номери ____________________________
пропущені номери _________________________ 

Посада укладача опису

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління
документального забезпечення

Дата 

 
 
Підпис 

 
 
Розшифровка підпису 

Передав _______________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і літерами) 

Посада працівника
структурного підрозділу

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

Прийняв ______________________________________________________________________ справ
                                                                                             (цифрами і літерами) 

Особа, відповідальна
за архів суду

Дата 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

 

Вищий господарський суд України

АКТ
___________________ N ______
____________________________
                  (місце складання)
приймання-передавання справ під час зміни особи, відповідальної за діловодство в структурному підрозділі 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник структурного підрозділу

Підпис       Розшифровка підпису

Дата

 

Відповідно до наказу від ____________ N ___ ________________ передав, а ____________ прийняв
                                                                                                           (прізвище, ініціали)                            (прізвище, ініціали)
у присутності комісії, створеної на підставі зазначеного наказу, у складі голови __________________________________ і членів комісії ____________________________________
                              (прізвище, ініціали)                                                                                     (прізвище, ініціали)
документи структурного підрозділу. 

N
з/п 

Індекс документа 

Назва документа 

Крайні дати 

Кількість справ (томів) 

Примітка 

Разом прийнято _________________________________________________________________ справ,
                                                                                                      (цифрами і літерами)
___________________________ описів у ___________________________ примірниках
                (цифрами і літерами)                                                     (цифрами і літерами)

Стан документів і описів _______________________________________________________________
                                                                                                       (загальна характеристика стану)

Одночасно передаються _______________________________________________________________
                                                                                           (назви печаток і штампів архіву, їх кількість)

Наявність і стан обладнання та інвентарю ________________________________________________
                                                                                                                      (загальна характеристика стану) 

Передав 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Прийняв 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Голова комісії 

Підпис 

Розшифровка підпису 

Члени комісії

Дата 

Підпис 

Розшифровка підпису 

 

ЗАМОВЛЕННЯ
на одержання справи з архіву

на строк _____________________________

Справа N ____________________________

Позивач______________________________
_____________________________________
Відповідач____________________________
_____________________________________

Справа N ____________________________

Одержана ____________________________

"___" ___________ 20__ р.

_____________________________________
                  (підпис працівника підрозділу) 

"___" ___________ 20__ р.

Назва структурного підрозділу
______________________________________

 
Справа необхідна в зв'язку з
______________________________________

Справа N _____________________________

Повернута ____________________________

"___" ___________ 20__ р.

_____________________________________
                      (підпис працівника архіву) 

 

Найменування суду

Картка-замінник справи (жетон)

СПРАВА N _______

Найменування і короткий зміст справи (документа)
-
-
-
-
Позивач

Відповідач

Кількість аркушів
Назва структурного підрозділу

Справа видана на строк до

Підпис і дата одержання справи (документа)

Прізвище, ініціали одержувача, N телефону

Справа (документ) повернута (дата)

Особа відповідальна за архів 

_______________________________
(прізвище, ініціали) 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Конституція України від 28.06.96 N 254к/96-ВР (із змінами і доповненнями).

2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року N 1799-XII (із змінами і доповненнями).

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року N 2747-IV (із змінами і доповненнями).

4. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 7 липня 2010 р. N 2453-VI (із змінами і доповненнями).

5. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. N 393/96-ВР (із змінами і доповненнями).

6. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. N 2657-XII (із змінами і доповненнями).

7. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. N 3855-XII (із змінами і доповненнями).

8. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 N 851-IV (із змінами і доповненнями).

9. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 N 852-IV (із змінами і доповненнями).

10. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 N 2408-III (із змінами і доповненнями).

11. Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" від 24 грудня 1993 р. N 3814-XII (із змінами і доповненнями).

12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів" від 22.12.2006 р. N 534-V (із змінами і доповненнями).

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 14 квітня 1997 р. N 348 (із змінами і доповненнями).

14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади" від 17 жовтня 1997 р. N 1153 (із змінами і доповненнями).

15. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" від 27 листопада 1998 р. N 1893 (із змінами і доповненнями).

16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади" від 17 липня 2009 р. N 733 (із змінами і доповненнями).

17. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" від 7 травня 1998 р. N 639 (із змінами і доповненнями).

18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку" від 5 березня 2009 р. N 270 (із змінами і доповненнями).

19. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади" від 25 травня 1998 р. N 731 (із змінами і доповненнями).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1004 "Про проведення експертизи цінності документів".

21. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій" від 16 березня 2001 р. N 16 (із змінами і доповненнями).

22. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації" від 6 серпня 2002 р. N 58 (із змінами і доповненнями).

23. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного і комунального підприємства, установи та організації" від 29 січня 2003 р. N 16 (із змінами і доповненнями).

24. Наказ Державного комітету архівів України "Про затвердження Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами" від 25 квітня 2002 р. N 32 (із змінами і доповненнями).

25. Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України "Про затвердження методичних рекомендацій застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ" від 5 липня 1998 р. N 24 (із змінами і доповненнями).

26. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України "Про затвердження Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів" від 20 липня 1998 р. N 41 (із змінами і доповненнями).

27. Наказ Головного архівного управління України "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними архівними установами" від 16 вересня 1999 р. N 59 (із змінами і доповненнями).

28. ДСТУ 2732-94 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення".

29. ДСТУ 3843-99 "Державна уніфікована система документації. Основні положення".

30. ДСТУ 3844-99 "Державна уніфікована система документації. Формуляр зразок. Вимоги до побудови".

31. ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів".

32. Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів".

33. Положенням про Апарат Вищого господарського суду України затверджене рішенням зборів суддів Вищого господарського суду України від 05.11.2010 р. N 9.

34. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. N 30.

____________

Опрос