Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о прогнозируемом объеме потребности в спирте этиловом для изготовления отдельных видов продукции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.05.2011

 

Розділ А3

N
з/п 

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД 

Наймену-
вання продукції 

Об'ємна частка спирту етилового, що міститься у виноматеріалах, у відсотках 

Одиниця виміру продукції, дал 

Прогнозо-
ваний обсяг виробництва продукції4 

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий)4, дал (гр. 6 х гр. 8 : 100) 

всього, % об. 

вміст спирту природ-
ного бродіння 

яка потрібна для вироб-
ництва готової продукції (доведення до необхідної кондиції виномате-
ріалів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Розділ Б5

N
з/п 

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД 

Наймену-
вання продукції 

Свідоцтво про належність палива до альтерна-
тивного
6 

Кількість спирту етилового (у перерахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий), необхідна для вироб-
ництва одиниці готової продукції, л7 

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт. 

Прогнозо-
ваний обсяг виробництва продукції8 

Потреба спирту етилового (у перерахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий)4, дал (гр. 7 х гр. 9) 

дата 

номер 

термін дії 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата подання довідки "___" ____________ 20__ року.

Наведена інформація є достовірною. 

 

Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта
2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта
2)  

______________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)

 

М. П.

_____________________________
(підпис)         (ініціали та прізвище)


____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3 Заповнюється лише підприємствами первинного виноробства, які використовують спирт етиловий для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла.

4 У графах 8, 9 розділу А та графі 10 розділу Б показники проставляються у декалітрах з відповідним округленням до двох знаків після коми.

5 Заповнюється виробниками лікарських засобів, продуктів органічного синтезу, біопалива та бензинів моторних сумішевих.

6 Графа "Свідоцтво про належність палива до альтернативного" заповнюється лише суб'єктами господарювання - виробниками біопалива (подається копія Свідоцтва про належність палива до альтернативного).

7 У графі 7 розділу Б зазначається кількість спирту етилового, необхідна для виробництва одиниці готової продукції, відповідно до нормативно-технічної документації. Показники проставляються у літрах з відповідним округленням до шести знаків після коми.

8 У графі 9 розділу Б показники проставляються у літрах (кілограмах, штуках) з відповідним округленням до одного знака після коми. 

 

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору
 

Ю. В. Марченко 

Опрос