Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о целевом использовании спирта этилового

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.05.2011

 

N
з/п 

Код продукції згідно з УКТ ЗЕД 

Наймену-
вання продукції 

Одиниця виміру продукції, л, кг, шт. 

Кількість виробленої продукції 

Об'ємна частка (кількість) спирту етилового (у пере-
рахунку на 100-відсот-
ковий спирт етиловий), необхідна для виготов-
лення одиниці продукції, відсотків (літрів)3 

Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) 

Сума акцизного податку, грн. 

отримано, дал 

використано за цільовим призна-
ченням
4, дал (гр. 5 х гр. 6) 

визначена у подат-
ковому векселі, що підлягає погашенню 

нарахована на обсяг спирту етилового, викорис-
таного за цільовим призна-
ченням 

сплачена коштами у разі нецільового викорис-
тання
5 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Останній день погашення
податкового векселя 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата подання довідки "___" ____________ 20__ року 

  

Керівник

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податку або
серія та номер паспорта
2)

Особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


(реєстраційний номер облікової картки платника податку або
серія та номер паспорта
2)  

______________________________
(підпис)             (ініціали та прізвище)

 

М. П.

_____________________________
(підпис)         (ініціали та прізвище)


Погоджено6

"___" ____________ 20__ року 

_____________________
(підпис представника органу
державної податкової служби
на податковому посту) 

________________________________
(ініціали та прізвище) 

____________
1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

3 У графі 6 показники проставляються відповідно до нормативно-технічної документації.

4 У графі "Обсяг спирту етилового (у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий) - використано за цільовим призначенням" також зазначаються втрати спирту при транспортуванні в межах встановлених норм, що відображаються окремим рядком.

5 У графі "Сума акцизного податку, сплачена коштами у разі нецільового використання" зазначається сума акцизного податку, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання спирту у встановленому порядку.

6 Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Примітка.

У графі 5 показники проставляються у відповідних одиницях з відповідним округленням до одного знака після коми. У графах 6 - 11 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми. 

 

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору
 

Ю. В. Марченко 

Опрос