Идет загрузка документа (213 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.05.2011
Утратил силу

Мінприроди

АКТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

Керівника установи 

_________________ N ______________
__________________________________
                              (місце складання)  

Підпис Розшифровка підпису

Дата

Печатка установи із

зазначенням ідентифікаційного коду 

Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду 

 

На підставі ______________________________________________________________________
                                                      (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням термінів їх)
________________________________________________________________________________
                                                  зберігання, або типової (примірної номенклатури справ)
відібрані для знищення як такі, що не мають науково-історичної цінності та втратили
практичне значення документи фонду N _____________________________________________
                                                                                                                                 (найменування фонду) 

N
п/п 

Заголовок справи або груповий заголовок спав 

Дата справи або крайні дати справ 

Номери описів (номенклатур) за рік (роки) 

Індекс справи (тому, частини за номенклатурою або номером справи з описом) 

Кількість справ (томів, частин) 

Термін зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітка 

Разом ______________________________________ справ за _____________________________ роки
                                            (цифрами, словами) 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК Мінприроди
від ____________ N __________
Голова ЕК ______________ І. П. П.
                                      (підпис) 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК ЦДАВО України
від ____________ N __________
Голова ЕК ______________ І. П. П.
                                       (підпис) 

Описи справ постійного зберігання за _____________ роки затверджені, а з особового складу
погоджені з ЕПК ______________________________________________________________________
                                                                                                            (найменування архівної
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         установи)
(протокол від _______________ N ____________) 

Найменування посади, особи,
яка проводила експертизу цінності документів 

 
 
Підпис 

 
 
Розшифровка підпису 

Дата 

  

  

Документи у кількості ____________________________________________________________ справ
                                                                                                                     (цифрами, літерами)
вагою ___________ кг здано в __________________________________________________________
                                                                                                                           (найменування установи)
___________________________________ на переробку за приймально-здавальною накладною від ____________ N ___ 

Найменування посади, особи,
яка здала документ 

 
Підпис 

 
Розшифровка підпису 

Опрос