Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о возвращении средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, использованных неправомерно (не по целевому назначению), и применении финансовых санкций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.04.2011

РІШЕННЯ N ______
про повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та застосування фінансових санкцій

                                  "___" ___________ 201_ року

                                                                                                                              _______________________
                                                                                                                                                                                       (місце прийняття) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                    (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування отримувача коштів Фонду)
з питань ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(акт від ______________ 201_), якою виявлено порушення порядку використання страхових коштів та/або використання страхових коштів не за цільовим призначенням, а саме:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (зазначити фактичне використання страхових коштів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                   (сума у гривнях, стаття (пункт, підпункт) нормативно-правового акта, який порушено)
______________________________________________________________________________________,
і за наслідками якої підлягає поверненню до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності _________________________________________________________________________
                                                                                                             (сума та назва платежу)
______________________________________________________________________________________,
керуючись статтею 22, пунктом 6 частини першої статті 28, статтею 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" вирішив(ла) застосувати до
______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування отримувача коштів Фонду)
фінансові санкції в таких розмірах: _________________________________________________________
                                                                                                                       (сума та назва фінансової санкції)
______________________________________________________________________________________

Загальна сума страхових коштів, які в десятиденний строк від дня отримання рішення підлягають перерахуванню до ______________________________________________________________________
                                                                                                          (найменування органу Фонду)
на р/р ___________________________, МФО ______________, код ЄДРПОУ ____________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                             (назва установи банку)
становить _____________________________________________________________________________
                                                                                                        (сума словами, грн.) 

У разі неперерахування суми страхових коштів, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), та штрафу у визначений термін до отримувача страхових коштів будуть застосовані фінансові санкції, передбачені абзацами другим та третім частини першої статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

Це рішення може бути оскаржене _________________________________________________________
                                                                                                              (найменування отримувача страхових коштів)
протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування органу Фонду)
або в судовому порядку.
 

_____________________________________
              (посада особи, яка прийняла рішення) 

_______________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

                   М. П. 

  

  

Примірник рішення отримано: 

  

  

_____________________________________
               (посада особи, яка отримала рішення) 

_______________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 201_ року
       (дата отримання рішення) 

  

  

 

Начальник
контрольно-ревізійного управління
 

 
К. К. Слободянюк
 

Опрос