Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о применении финансовых санкций за несвоевременное возвращение или возвращение не в полном объеме средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.04.2011

РІШЕННЯ N _____
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

"___" ____________ 201_ року                                                                          _______________________
                                                                                                                                                                                     (місце прийняття) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                   (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування отримувача страхових коштів)
з питань ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(акт від _________ 201_), якою виявлено порушення порядку використання страхових коштів та/або використання страхових коштів Фонду не за цільовим призначенням на суму _____________ грн., та рішення від ____________ 201_ року N ________ про повернення цих коштів Фонду та застосування штрафу в сумі ___________ грн., що підтверджує факт несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів у сумі _________________ грн., визначив розмір пені і штрафу за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів, керуючись пунктом 6 частини першої статті 28, частиною першою статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", встановив(ла) суму платежу та вирішив(ла) зобов'язати
______________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування отримувача страхових коштів)
повернути в повному обсязі суму страхових коштів до бюджету Фонду в розмірі ____________ грн., сплатити суму нарахованої пені _____________ грн. та штрафу (10 %) в сумі ___________ грн., які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають перерахуванню до
______________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування органу Фонду)
на р/р ________________________, МФО _______________, код ЄДРПОУ ______________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                              (назва установи банку)
що становить __________________________________________________________________________
                                                                                                (сума словами, грн.) 

У разі неперерахування суми страхових коштів, використаних неправомірно (не за цільовим призначенням), пені та штрафу у визначений термін до бюджету Фонду матеріали будуть передані відповідним органам згідно з чинним законодавством.

Це рішення може бути оскаржене _________________________________________________________
                                                                                                            (найменування отримувача страхових коштів)
протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування органу Фонду)
або в судовому порядку.

Додаток: розрахунок пені та штрафу.
 

_______________________________________
                (посада особи, яка прийняла рішення) 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

Примірник рішення отримано: 

  

  

_______________________________________
                (посада особи, яка отримала рішення) 

____________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 201_ року
        (дата отримання рішення) 

  

  

 

Начальник
контрольно-ревізійного управління
 

 
К. К. Слободянюк
 

Опрос