Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о возвращении средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности и применении финансовых санкций за нарушение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.04.2011

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

__________________________________________________________________________
 (найменування органу Фонду)

РІШЕННЯ N ______
про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

"___" ____________ 20__ року 

______________________
(місце прийняття) 

Я, _____________________________________________________________________________,
                                                 (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши матеріали документальної планової/позапланової перевірки __________________
________________________________________________________________________________
                     (найменування страхувальника або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, код за
             ЄДРПОУ/реєстраційний  номер облікової картки платника податків (за наявності)
                                                           або серія та N паспорта, адреса страхувальника)
_________________________________________________________________________________
з питань __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(акт від "___" ____________ 20__ року), якою виявлено порушення _________________________
                                      (дата складання)
__________________________________________________________________________________
                                            (назва нормативно-правового акта, номер статті (пункту, підпункту))
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
і за наслідками якої підлягає поверненню до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності _____________________________________________________________________
                                                                                                    (сума та назва платежу)
__________________________________________________________________________________,
керуючись частиною першою статті 21, статтею 22, пунктом 6 частини першої статті 28, статтею 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", вирішив(ла) застосувати до
_________________________________________________________________________________
                                          (найменування або прізвище, ім'я та по батькові страхувальника)
фінансові санкції в таких розмірах: ____________________________________________________
                                                                                                                  (сума та назва фінансової санкції)
__________________________________________________________________________________

Загальна сума страхових коштів, які в десятиденний термін від дня отримання рішення підлягають
перерахуванню до __________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування органу Фонду)
на р/р _____________________________, МФО ______________, код ЄДРПОУ ______________,
__________________________________________________________________________________,
                                                                                             (найменування банку)
становить _________________________________________________________________________
                                                                                                 (сума словами)

Визначена сума страхових коштів надалі підлягає відображенню у звітності по страхових коштах Фонду.

У разі несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі сум страхових коштів, визначених цим рішенням, в установлений строк будуть застосовані фінансові санкції (штраф та пеня) відповідно до статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

Це рішення може бути оскаржене протягом десяти календарних днів з дня його отримання до
__________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу Фонду, що прийняв рішення)
або в судовому порядку в межах строку, визначеного законодавством. 

____________________________
(посада особи, яка прийняла рішення)

М. П. 

______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

Примірник рішення отримано: 

 

 

____________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

______________
(підпис) 

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року
            (дата отримання рішення) 

 

 

 

Начальник контрольно-ревізійного
управління
 

 
К. К. Слободянюк
 

Опрос