Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о применении финансовых санкций за несвоевременное возвращение или возвращение не в полном объеме средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.04.2011

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

_____________________________________________________________________________
 (найменування органу Фонду)

РІШЕННЯ N ______
про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

"___" ____________ 20__ року 

_______________________
 (місце прийняття) 

Я, _______________________________________________________________________________,
                                               (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає рішення)
розглянувши довідку від ____________ 20__ року, що фіксує факт несвоєчасного повернення або повернення не в повному обсязі (непотрібне викреслити)
___________________________________________________________________________________
      (найменування страхувальника або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи, код з Єдиного державного
            реєстру/реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та N паспорта)
__________________________________________________________________________________
страхових коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в сумі __________ грн. згідно з рішенням про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій від ____________ 20__ року N _____, керуючись пунктом 6 частини першої статті 28, частиною першою статті 30 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", вирішив(ла) застосувати до _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                               (найменування або прізвище, ім'я та по батькові страхувальника)
фінансові санкції в таких розмірах: ______________________________________________________
                                                                                                                            (сума та назва платежу)
___________________________________________________________________________________.

Загальна сума коштів, які в десятиденний термін від дня отримання цього рішення підлягають
перерахуванню до ___________________________________________________________________
                                                                                                (найменування органу Фонду)
на р/р ________________, МФО _____________, код з Єдиного державного реєстру  __________,
___________________________________________________________________________________,
                                                                                       (найменування банку)
становить __________________________________________________________________________
                                                                                                 (сума словами)

Визначена сума фінансових санкцій надалі підлягає відображенню у звітності по коштах Фонду.

У разі неперерахування суми фінансових санкцій (штрафу та пені) у визначений термін до Фонду матеріали будуть передані відповідним органам згідно з чинним законодавством.

Це рішення може бути оскаржене протягом 10 днів, наступних за днем його отримання, до
__________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування органу Фонду)
або в судовому порядку в межах строку, визначеного законодавством.

Додаток: розрахунок пені та штрафу 

__________________________
 (посада особи, яка прийняла рішення)

М. П.

Примірник рішення отримано: 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

__________________________
(посада особи, яка отримала рішення) 

____________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ року
           (дата отримання рішення) 

 

 

 

Начальник контрольно-ревізійного
управління
 

 
К. К. Слободянюк
 

Опрос