Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Расчет стоимости диагностико-лечебных услуг

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.03.2011

Зразок

Розрахунок вартості діагностично-лікувальних послуг

КОД ПОС-
ЛУГИ
 

ПРЯМІ ВИТРАТИ 

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ 

ВИРОБ-
НИЧА СОБІ-
ВАР-
ТІСТЬ
 

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

РАЗОМ ВИТРАТИ 

ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн. 

ОПЛАТА ПРАЦІ МЕДИЧ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС ВИКО-
НАННЯ ПОС-
ЛУГИ 

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУ-
СТОК 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ МЕДИЧ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ 

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБОВ'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВНЕ СОЦІА-
ЛЬНЕ СТРАХУ-
ВАННЯ 

МАТЕ-
РІАЛЬНІ ВИТ-
РАТИ НА ЛІКА-
РСЬКІ ЗАСОБИ ТА ВИРОБИ МЕДИЧ-
НОГО ПРИЗНА-
ЧЕННЯ 

ІНШІ ПРЯМІ ВИТ-
РАТИ 

ПРЯМІ ВИТ-
РАТИ, ВСЬОГО
 

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ 

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІДПУ-
СТОК 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ 

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБОВ'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВНЕ СОЦІА-
ЛЬНЕ СТРАХУ-
ВАННЯ 

ЕКСПЛУА-
ТАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

АМОР-
ТИЗА-
ЦІЙНІ ВІД-
РАХУ-
ВАННЯ 

ІНШІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРАТИ 

ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРАТИ, ВСЬОГО
 

ОПЛАТА ПРАЦІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС ВИКО-
НАННЯ ПОС-
ЛУГИ 

РЕЗЕРВ НА ОПЛАТУ ВІД-
ПУСТОК 

ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНОГО ПЕР-
СОНАЛУ 

ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБОВ'ЯЗ-
КОВЕ ДЕРЖА-
ВНЕ СОЦІА-
ЛЬНЕ СТРАХУ-
ВАННЯ 

ІНШІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТ-
РАТИ 

АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТ-
РАТИ, ВСЬОГО
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Опрос