Идет загрузка документа (104 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол об административном правонарушении [в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.03.2011

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПРОТОКОЛ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _________________________
__________________________
(місце складання протоколу) 

Я, уповноважена посадова особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
______________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 254 - 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення склав(ла) цей протокол про те, що
______________________________________________________________________________________
                                                             (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
______________________________________________________________________________________
                                                             який передбачає відповідальність за таке правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення (за наявності):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________ 

Дата, місце народження _________________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
______________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гр. (гр-ці) ________________________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол, та яка отримала один екземпляр протоколу:
______________________________________________________________________________________

Підписи свідків у разі їх наявності:
1.
____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________ 

Уповноважена посадова особа
Нацкомфінпослуг
_______________________________________________________________________
                                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали) 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _____________________________
______________________________
(місце винесення постанови) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, найменування Нацкомфінпослуг, прізвище та ініціали 
______________________________________________________________________________________,
                                                       уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                               (зазначити реквізити протоколу про адміністративне
______________________________________________________________________________________
                                                                                 правопорушення (дату, номер) та подані матеріали
______________________________________________________________________________________
                                                                                    справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо_________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до 
                                                                                         адміністративної відповідальності)
число, місяць і рік народження ___________________________________________________________,
місце народження ______________________________________________________________________,
місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
місце роботи та посада __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
документ, який засвідчує особу ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                       (указати документ, коли і ким виданий, серію, номер) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                              (викласти суть та обставини правопорушення, установлені 
______________________________________________________________________________________
                                                                                              при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На підставі статей 16613, 18829, 24416 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (потрібне підкреслити)

ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти ___________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    адміністративної відповідальності)
до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу в сумі
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                             (сума цифрами та словами)
______________________________________________________________________________________
відповідно до __________________________________________________________________________
                                                                            (зазначити частину, статтю Кодексу України про
______________________________________________________________________________________
                                                             адміністративні правопорушення (Закону України "Про фінансові
______________________________________________________________________________________
                                                             послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"), яка
______________________________________________________________________________________
                                                            передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення,
______________________________________________________________________________________.
                                                                                               та назву правопорушення) 

2. Штраф сплатити в п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови, а в разі оскарження (опротестування) - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги (протесту) без задоволення до
______________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування установи банку та номер рахунку) 

3. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати
______________________________________________________________________________________
                                        (зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у порядку примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби буде стягнуто з правопорушника подвійний розмір штрафу в сумі
__________________________________________________________________________________ грн.
                                                                                         (сума цифрами та словами)
______________________________________________________________________________________.

Ця постанова набирає чинності з "___" ____________ 20__ року.

Постанова може бути пред'явлена до виконання в строк до "___" ____________ 20__ року.

Після перерахування суми штрафу особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, надсилає уповноваженій посадовій особі Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, копію документа про його сплату.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка винесла постанову)

Копію постанови одержав(ла) ___________________________________________________________
                                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали особи, яку притягнуто до 
                                                                                                                      адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року.

Примітка. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу за адміністративне порушення, передбачене відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом, та з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
ПРО ЗАКРИТТЯ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N _____________________________
______________________________
(місце винесення постанови) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Національної
______________________________________________________________________________________
                                                                 комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                    (зазначити реквізити протоколу про адміністративне
______________________________________________________________________________________
                                                                     правопорушення (дату, номер) та подані матеріали
______________________________________________________________________________________
                                                                         справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
щодо ________________________________________________________________________________,
                                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
число, місяць і рік народження ___________________________________________________________,
місце народження ______________________________________________________________________,
місце проживання або місце перебування, номер телефону
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
місце роботи та посада __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
документ, який засвідчує особу, __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                     (указати документ, коли і ким виданий, серію, номер) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                              (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи, та 
______________________________________________________________________________________
                                                                                       обґрунтування прийнятого рішення) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ:

Закрити справу про _____________________________________________________________________
                                                                                                                        (назва порушення)
______________________________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої розглядається справа)
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                                             (вказати частини статті 247 Кодексу України про
______________________________________________________________________________________
                                                         адміністративні правопорушення, аргументацію прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту її винесення. При оскарженні або опротестуванні постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення.

Постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

 

 

________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка винесла постанову)

 

 

Копію постанови одержав(ла) ____________________________________________________________
                                                                                             (підпис, прізвище, ініціали особи, яку притягнуто до
                                                                                                               адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року. 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РІШЕННЯ
ПРО РОЗГЛЯД СКАРГИ (ПРОТЕСТУ) НА ПОСТАНОВУ ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

"___" ____________ 20__ року 

N ____________________________________
______________________________________
(місце винесення рішення) 

Я, ____________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула скаргу (протест)) 
______________________________________________________________________________________,
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                    (вказати скаргу (протест) із зазначенням прізвища, імені,
______________________________________________________________________________________
                                                  по батькові особи, яка подала скаргу, або прізвища та ініціалів прокурора,
______________________________________________________________________________________
                                                        яким опротестовано постанову, та найменування органу прокуратури,
______________________________________________________________________________________
                                                                                а також зазначити відповідні матеріали справи
______________________________________________________________________________________
                                                                                      про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
на ___________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначити реквізити постанови, на яку подано скаргу (протест))
винесену ______________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову)
щодо ________________________________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої винесено постанову) 

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                               (викласти обставини та інші питання, що перевірені при розгляді
______________________________________________________________________________________
                                                               скарги (протесту), та обґрунтування підстав прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Керуючись статтями 287 - 293 та статтею 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                                     (зазначається прийняте рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Надіслати копію цього рішення у триденний строк
______________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу, або прокурора, який
______________________________________________________________________________________
                                                             опротестував постанову, найменування органу прокуратури)
______________________________________________________________________________________
та ____________________________________________________________________________________
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ М. П.
(підпис, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг, яка прийняла рішення по скарзі (протесту))

 

 

Копію рішення одержав(ла) ______________________________________________________________
                                                                                                        (підпис, прізвище, ініціали особи, яка притягнута до
                                                                                                                   адміністративної відповідальності) 

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: а) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення; б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; в) скасовує постанову і закриває справу; г) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативно-правовим актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, для того, щоб стягнення не було посилено. Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи) (стаття 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення). 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг

N
з/п  

Номер та дата складання протоколу  

Дата та місце вчинення правопорушення  

Відомості про особу, щодо якої складено протокол  

прізвище, ім'я, по батькові особи 

посада  

місце роботи  

Посада, прізвище, ініціали
уповноваженої посадової особи
Нацкомфінпослуг, яка склала протокол 

Примітка 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації винесених постанов по справах про адміністративні правопорушення в Нацкомфінпослуг

Постанови NN ____________ - _____________

Розпочатий "___" ____________ 20__ року.

Закінчений "___" ____________ 20__ року.

Реквізити 

Посада, прізвище уповноваженої посадової особи Нацкомфінпослуг, яка винесла постанову 

постанови 

протоколу 

дата 

N  

дата 

N  

Відомості про особу, щодо якої винесено постанову 

Резолютивна частина постанови.
Якщо справа підлягає закриттю, вказати частину статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Відмітка про виконання постанови 

Постанову оскаржено, опротестовано.
Рішення (дата, N ) органу (посадової особи), що розглянув(ла) скаргу, протест 

Примітка 

прізвище, ім'я, по батькові особи 

посада 

місце роботи 

10 

11 

12 

 

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,

вчинене ______________________________________________________________________________
                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові правопорушника)
за частиною _____ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення (Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг") (потрібне підкреслити).

Постанова від "___" ____________ 20__ року N ________________. 

  

Зворотний бік 

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п 

Найменування і реквізити документів 

Кількість аркушів 

Примітка 

Опис складено: 

____________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

______________________
(підпис) 

____________

Опрос