Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Торговый патент на осуществление торговой деятельности, деятельности по предоставлению платных бытовых услуг, торговли валютными ценностями, деятельности в сфере развлечений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.03.2011
Утратил силу

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу державної
податкової служби, який видав торговий патент,
номер телефону для довідок ____________________) 

Серія  

                                    N  

Торговий патент
на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року

                     по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання ________________________________________________________
                                                           (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місце державної реєстрації суб'єкта господарювання: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                (дата, номер свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _______________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу для провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, діяльності з надання платних побутових послуг, діяльності у сфері розваг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                                    (місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

Власником торгового патенту може провадитися діяльність у сферах: ___________________________
______________________________________________________________________________________
(торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг) (необхідне зазначити) 

Внесено збір за виданий торговий патент ______ грн.
 

Керівник органу державної
податкової служби  

 
________________
             (підпис)  

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" ____________ 20__ року 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос