Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Торговый патент (краткосрочный) на осуществление торговой деятельности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.03.2011
Утратил силу

Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу державної
податкової служби, який видав торговий патент,
номер телефону для довідок ____________________) 

Серія  

                                    N  

Торговий патент
(короткотерміновий)
на провадження торговельної діяльності

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року

                    по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання ________________________________________________________
                                                          (найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місце державної реєстрації суб'єкта господарювання: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                   (дата, номер свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Внесено збір за виданий короткотерміновий торговий патент _______________ грн.
 

Керівник органу державної
податкової служби  

 
________________
             (підпис)  

 
_____________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

"___" ____________ 20__ року 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
 

 
 
 
Н. В. Хоцянівська
 

Опрос