Идет загрузка документа (726 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Учетно-статистическая карточка на гражданское дело по апелляционной жалобе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.02.2011
Утратил силу

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ ЗА АПЕЛЯЦІЙНОЮ СКАРГОЮ

заводиться в день надходження справи

Лицьовий бік картки

5. Суд, що ухвалив рішення ___________________________________________________________________________
6.
Прізвище головуючого в суді першої інстанції __________________________________________________________ 

7. Справа надійшла (потрібне підкреслити)
7.1.1 вперше;
7.1.2 після скасування судового рішення;
7.1.3 інакше _______________________
(указати, як саме)
7.2.1 з порушенням строків, передбачених
ч. 2 ст. 296 ЦПК України (понад 3 дні) 

8. Апеляційну скаргу подано (потрібне підкреслити)
8.1 позивачем, заявником, скаржником, їх представником;
8.2 третьою особою, представником третьої особи;
8.3 відповідачем, представником відповідача;
8.4 прокурором; 8.5 іншою особою 

9. Позивач (заявник, скаржник)
9.1. Ім'я (найменування)____________________________
________________________________________________

9.2 Місце проживання/місцезнаходження, номери
засобів зв'язку
____________________________________ 

10. Відповідач
10.1. Ім'я (найменування) ___________________________
________________________________________________
10.2
Місце проживання / місцезнаходження, номери
засобів зв'язку
____________________________________ 

11. Апеляційну скаргу подано на
11.1 рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.2
додаткове рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.3
заочне рішення суду першої інстанції від "___" ____________ ____ р.
11.4
ухвалу суду від 11.4.1 "___" ____________ ____ р.
11.4.2.1 про відмову в прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу (
ст. 100, 106 ЦПК України);
11.4.2.2 про повернення заяви позивачеві (заявникові) (
ст. 121 ЦПК України);
11.4.2.3 про відмову у відкритті провадження у справі (
ст. 122 ЦПК України);
11.4.2.4 про закриття провадження в справі (
ст. 205 ЦПК України);
11.4.2.5 про залишення заяви без розгляду (
ст. 207 ЦПК України);
11.4.2.6 про залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду (
п.16 ч.1 ст. 293 ЦПК України);
11.4.2.7 про залишення заяви щодо перегляду заочного рішення без задоволення (
ст. 231 ЦПК України);
11.4.2.8 про примусове проникнення до житла (
ст. 376 ЦПК України);
11.4.2.9 про забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову (
ст.ст. 153, 154 ЦПК України);
11.4.2.10 про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк (
ст. 72 ЦПК України);
11.4.2.11 про визначення розміру судових витрат (
ст. 82 ЦПК України);
11.4.2.12 про відмову в задоволенні заяви щодо перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (
ст. 366 ЦПК України);
11.4.2.13 про відмову ухвалити додаткове рішення (
ст. 220 ЦПК України);
11.4.2.14 про відстрочку та розстрочку, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення (
ст. 373 ЦПК України);
11.4.2.15 з питань видачі дубліката виконавчого листа (
ст. 370 ЦПК України);
11.4.2.16 про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу (
ст. 374 ЦПК України);
11.4.2.17 з питання оголошення розшуку боржника або дитини (
ст. 375 ЦПК України);
11.4.2.18 іншу _______________________________________________________________________________________
                                                                                                         (указати, яку саме)

12. Суть позову (заяви, скарги) _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 13.
Ціна позову (
ст. 80 ЦПК України) ___________ грн.
14.
Результати розгляду справи в суді першої інстанції: (потрібне підкреслити)
14.1 позов (заяву, скаргу) задоволено повністю/частково (потрібне підкреслити); 14.2 у позові відмовлено;
14.3 закрито провадження в справі; 14.4 залишено без розгляду; 14.5 передано за підсудністю
15.
Зміст рішення (ухвали) суду першої інстанції  __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

16. Судові витрати
(при апеляційному провадженні) 

сплачено добровільно 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

16.1 судовий збір 

  

  

  

  

16.2 витрати на інформаційно-технічне забезпечення 

  

  

  

  


17. Справу повернуто до суду першої інстанції:
17.1 з підстав, передбачених
ч. 2 ст. 297 ЦПК України; 17.2 у зв'язку з відкликанням апеляції (ч. 2 ст. 300 ЦПК України);
17.3 з інших підстав __________________________________________________________________________________
                                                                                                              (вказати, з яких саме)
18. Прізвище судді, головуючого при розгляді справи за апеляцією ____________________________________________
19.
Прізвище судді-доповідача в справі __________________________________________________________________
20.
Прізвище прокурора, який бере участь у розгляді справи __________________________________________________
21.
Брали участь у розгляді справи за апеляційною скаргою:
21.1 позивач, заявник, скаржник, представник позивача; 21.2 відповідач, представник відповідача;
21.3 третя особа, представник третьої особи;         21.4 інші особи ______________________________________________
                                                                                                                                                             
(відмітити, хто саме) 

Зворотний бік картки 

22. Ухвалою від "___" _________ ____ р. апеляційну скаргу залишено без розгляду (ч. 3 ст. 294 ЦПК)
23. Ухвалою від "_____" ______________ _____ р. апеляційну скаргу залишено без руху й надано термін для усунення
недоліків до "_____" _______________ _____
р. (
ч. 1 ст. 121 ЦПК України);
24.
Недоліки не усунуто, скаргу ухвалою від "____" __________ _____ р. повернуто позивачеві (
ч. 2 ст. 121 ЦПК України)
25.
Ухвалою від "_____" ______________ _____ р. справу повернуто в суд першої інстанції у зв'язку з ____________
________________________________________________________________________________________________
26.
Ухвалою від "___" ____________ ____ р. поновлено строк на апеляційне оскарження (
ч. 3 ст. 294 ЦПК)
27. Апеляційну скаргу прийнято до розгляду "___" ____________ ____ р.
28. Справу призначено до розгляду на "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
"___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
29.
Апеляційну скаргу розглянуто "___" ____________ ____ р. 29.1 Розглянуто з порушенням строків 29.1.1 так/ 29.1.2 ні
30.
Окрему ухвалу 30.1 у тому числі на порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції:
30.2 винесено "___" ____________ ____ р.; 30.3 повідомлено про її виконання "___" ____________ ____ р.
31.
Судовий процес фіксувався технічними засобами так/ні

32. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

32.1. Винесено ухвалу про закриття апеляційного провадження у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог
32.2 на рішення суду першої інстанції
32.2.1. Постановлено ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення без зміни рішення суду першої  
32.2.2. Постановлено ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і
• 32.2.2.1 направлено справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції _____________________________
у зв'язку з (указати, у який саме суд)
32.2.2.1.2.1 розглядом справи неповноважним суддею або складом суду;
32.2.2.1.2.2 ухваленням чи підписанням рішення не тим суддею, який розглядав справу;
32.2.2.1.2.3 розглядом справи за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце судового засідання;
32.2.2.1.2.4 вирішенням судом питання про права й обов'язки осіб, які не брали участі у справі;
32.2.2.1.2.5 суд розглянув не всі вимоги і цей недолік не був і не міг бути усунений ухваленням додаткового рішення судом першої інстанції
• 32.2.2.2
закрито провадження в справі:
32.2.2.2.1 якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства;
32.2.2.2.2 якщо є таке, що набрало законної сили, рішення або ухвала суду про закриття провадження у справі у зв'язку з відмовою позивача від позову або укладенням мирової угоди сторін, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
32.2.2.2.3 якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом;
32.2.2.2.4 якщо сторони уклали мирову угоду і вона визнана судом;
32.2.2.2.5 якщо є рішення третейського суду, прийняте в межах його компетенції, з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
32.2.2.2.6 якщо померла фізична особа, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;
32.2.2.2.7 якщо ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі
• 32.2.2.3
залишено заяву без розгляду у зв'язку з
32.2.2.3.1 поданням заяви особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності;
32.2.2.3.2 поданням заяви від заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи;
32.2.2.3.3 повторною неявкою в судове засідання без поважних причин належним чином повідомленого позивача або повторним неповідомленням про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи у його відсутності;
32.2.2.3.4 розглядом спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав в іншому суді;
32.2.2.3.5 поданням позивачем заяви про залишення позову без розгляду;
32.2.2.3.6 укладенням між сторонами договору про передачу спору на вирішення третейського суду і надходженням від відповідача до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді;
32.2.2.3.7 непідтримання заявлених вимог особою, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, і від неї надійшла відповідна заява;
32.2.2.3.8 відкриттям провадження у справі за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у
статтях 119 і 120 ЦПК, та несплатою судового збору чи витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, і ці недоліки не були усунуті позивачем у встановлений судом строк;
32.2.2.3.9 залишенням позивачем до закінчення розгляду справи судового засідання і неподанням до суду заяви про розгляд справи у його відсутності;
32.2.3.
Постановлено рішення про зміну рішення  __________________________________________________________
32.2.4. Ухвалено нове рішення по суті позовних вимог ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                    32.3
на ухвалу суду першої інстанції
32.3.1. Відхилено скаргу
32.3.2. Скасовано ухвалу і передано питання на розгляд суду першої інстанції ___________________________________
                                                                                                                                                                    (указати, у який саме суд)
32.3.3. Змінено ухвалу ________________________________________________________________________________
                                                                                                             (указати, що саме змінили)
32.3.4. Скасовано ухвалу суду першої інстанції і вирішено питання по суті ______________________________________
33.
Дата повернення справи до канцелярії суду після розгляду "___" ____________ ____ р.
34.
Дата направлення справи до суду першої інстанції "___" ____________ ____ р.
35.
ІНШІ ВІДМІТКИ _________________________________________________________________________________

(додаток 19 у редакції наказу Державної
 судової адміністрації України від 11.05.2007 р. N 35)

Опрос