Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Уведомление о наличии нарушений применения налоговой социальной льготы, лишении плательщика налога или о восстановлении его права на налоговую социальную льготу

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 31.01.2011
Утратил силу

Державна податкова адміністрація України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

від "___" ____________ 20__ року N __________

Роботодавець _________________________________________________________________________
                                                                   (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові)

1.
(податковий номер або серія та номер паспорта*)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                           (місцезнаходження, місце проживання)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                           (найменування органу ДПС та його місцезнаходження)

відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) інформує вас про наявність порушень норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу платником (платниками) податку на доходи фізичних осіб: 

N
з/п 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* 

Прізвище,
ім'я,
по батькові 

Дата
(місяць, рік) виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок випадків порушень порядку отримання податкової соціальної пільги 

 

 

 

 

4. У зв'язку з цим на підставі положень підпункту 169.2.4 пункту 169 статті 169 розділу IV Кодексу, починаючи з 

 


20

 

 


, платник(и) втрачає(ють) право на 

назва місяця 

 

 

 

отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу.

5. Для відновлення права на застосування податкової соціальної пільги платнику необхідно подати всім роботодавцям заяву про відмову від пільги із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, для нарахування і утримання кожним роботодавцем суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу.

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу повідомляємо про відновлення права на податкову соціальну пільгу платника (платників) податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з повним погашенням ним (ними) суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф на підставі поданої річної податкової декларації такого платника, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку. 

N з/п 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* 

Прізвище,
ім'я,
по батькові 

Дата (місяць, рік) подачі річної податкової декларації платником податку, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець (тел.) ____________________ 

________________________
         (найменування органу
   державної податкової служби) 

__________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ініціали) 

Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової служби

М. П.

___________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті. 

 

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб
 

 
С. П. Дусяк
 

Опрос