Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Решение о приостановлении таможенного оформления товаров, содержащих объект права интеллектуальной собственности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2011
Утратил силу

  

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

_________________________________ МИТНИЦЯ

РІШЕННЯ
ПРО ПРИЗУПИНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО МІСТЯТЬ ОБ'ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Вантажна митна декларація, тимчасова декларація, періодична митна декларація, митна декларація N _______ від "___" ____________ 20__ р.

2. Номер об'єкта права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ) у митному реєстрі або інформація Держмитслужби
_____________________________________________________________________________________

3. Дата реєстрації ОПІВ ________________________________________________________________

4. Строк реєстрації ОПІВ _______________________________________________________________

5. Найменування та опис ОПІВ
___________________________
__________________________________________________________
          (найменування та опис торговельної марки або промислового зразка, географічного зазначення, об'єкта
                                                                             авторського права і суміжних прав)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Найменування товару, що містить ОПІВ, та його код за УКТЗЕД
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Відомості про власника товару, декларанта
_____________________________________________________________________________________
_________
____________________________________________________________________________

8. Відомості про правовласника (найменування/прізвище, ім'я, по батькові та місцезнаходження/місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Висновки підрозділу (посадової особи) з питань захисту прав інтелектуальної власності
_____________________________________________________________________________________
                                                   (ознаки, які вказують на порушення прав інтелектуальної власності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10. Рішення керівника митного органу або вповноваженої ним особи призупинити митне оформлення товарів на строк ____ календарних днів з ____ до ______ згідно зі статтею _____ Митного кодексу України.

Продовжити призупинення митного оформлення товарів на строк __ календарних днів з _____ до ____ згідно зі статтею _______ Митного кодексу України.

Продовжити призупинення митного оформлення товарів на строк __ календарних днів з ___ до ___
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (підстави для продовження призупинення)
_____________________________________________ забезпечити виконання заходів, передбачених
    (назва підрозділу, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
розділом ____ Митного кодексу України

____________
(дата) 

____________
(підпис) 

_________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Начальник Управління нетарифних
заходів регулювання
 

 
С. О. Джигалов
 

Опрос