Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Данные о динамике дебиторской и кредиторской задолженности по государственным предприятиям, относящимся к сфере управления Минагрополитики

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.01.2011

Дані щодо динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості по державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики

________________________________________________________________
(назва державного підприємства повністю)

Код ЄДРПОУ ________________

тис. грн.

N з/п

Зміст

Станом на

Відхилення у відсотках

01.01.2011

01.02.2011

всього

у т. ч. прострочена

всього

у т. ч. прострочена

всього

у т. ч. прострочена

1.

Дебіторська заборгованість - всього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1.

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

1.2.

Поточна дебіторська заборгованість, усього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

-

Векселі одержані

 

 

 

 

 

 

-

За товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість)

 

 

 

 

 

 

-

За розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

по розрахункам із державним бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

з них по ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

по розрахунках із місцевими бюджетами усіх рівнів

 

 

 

 

 

 

 

по розрахунках із Пенсійним фондом України

 

 

 

 

 

 

-

За виданими авансами

 

 

 

 

 

 

-

З нарахованих доходів

 

 

 

 

 

 

-

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

2.

Кредиторська заборгованість - всього

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1.

Довгострокова кредиторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

з неї довгострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

2.2.

Поточна кредиторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

-

Короткострокові кредити банків

 

 

 

 

 

 

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

 

 

 

 

 

 

-

Векселі видані

 

 

 

 

 

 

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

 

 

 

 

 

-

За розрахунками з одержаних авансів

 

 

 

 

 

 

-

За розрахунками з бюджетом

 

 

 

 

 

 

 

по платежах та зборах до державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

по платежах та зборах до місцевих бюджетів усіх рівнів

 

 

 

 

 

 

-

За розрахунками з позабюджетних платежів

 

 

 

 

 

 

-

Зі страхування

 

 

 

 

 

 

 

з них по внесках до Пенсійного фонду України

 

 

 

 

 

 

-

За розрахунками з оплати праці

 

 

 

 

 

 

-

З учасниками

 

 

 

 

 

 

-

Із внутрішніх розрахунків

 

 

 

 

 

 

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

 

 

 

 

 

 

-

Інші поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

 

Керівник ______________________ / ________________________
                                             (П. І. Б.)                                                  (підпис) 

Головний бухгалтер ___________________ / _________________
                                                                     (П. І. Б.)                                     (підпис) 

М. П.

Опрос