Идет загрузка документа (214 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Реестр налоговых уведомлений-решений, направленных (врученных) плательщикам налогов - юридическим лицам

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.01.2011
Утратил силу

Реєстр
податкових повідомлень-рішень, направлених (вручених) платникам податків - юридичним особам

Номер податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Дата складання податко-
вого повідом-
лення-
рішення 

Форма подат-
кового повідом-
лення-
рішен-
ня 

Код структур-
ного підроз-
ділу, що склав податкове повідом-
лення-
рішення 

Дата отримання податко-
вого повідом-
лення-
рішення (умотиво-
ваного рішення) платником податків або дата відмітки про невручення  

Наймену-
вання платника податку  

Код за ЄДРПОУ  

Назва платежу  

Код платежу  

Сума нарахування (зменшення) грошового зобов'язання, та/або зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування, та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, грн.  

Дата подання скарги платни-
ком податків (дата звернен-
ня до суду)  

Дата прийняття остаточ-
ного рішення при адміністра-
тивному оскаржен-
ні (дата прийняття судом рішення по суті)  

Сума грошових зобов'язань за остаточним рішенням, грн.  

усього  

у тому числі  

податкове зобов'я-
зання  

штрафні (фінансові) санкції
(штрафи, пеня) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

Опрос