Идет загрузка документа (1058 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о недостаче архивных дел (документов) [нотариальное делопроизводство]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.01.2011

Державна нотаріальна контора
(приватний нотаріус) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)
______ ________________________
 (підпис)              (прізвище, ініціали)

Дата              (печатка) 

АКТ

______________________ N _______
_______________________________
                  (місце складання) 

про нестачу архівних справ (документів) 

У результаті _______________________________________________________________ установлено
                                                                                                        (назва заходів)
нестачу архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим вважаємо можливим зняти їх з обліку 

Опис N 

Справа N (або номери аркушів документів) 

Заголовок справи (заголовки документів) 

Крайні дати справи (документів) 

Кількість аркушів у справі (документах) 

Можливі причини відсутності справ (документів) 

Разом ________________________________________________________________ справ (документів)
                                                                                          (цифрами і словами) 

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами
(документами): ________________________________________________________________________
                                                                                                  (номери справ, аркушів, їх заголовки) 

Завідувач державної нотаріальної контори
(приватний нотаріус)

Дата 

 
______________
(підпис) 

 
___________________________
(прізвище, ініціали) 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання ЕПК
державного архіву*
___________ N ________ 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання ЕК
Головного управління юстиції*
_________ N ______________ 

____________
* Якщо втрачені документи Національного архівного фонду.

Опрос