Идет загрузка документа (524 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о состоянии государственного долга

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

Звіт про стан державного боргу

за ____________ 20__ року

 
Періодичність: квартальна, річна

Одиниця виміру: грн. коп.

I. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації 

Класифікація боргу за типом кредитора 

Державний внутрішній борг 

200000 

Внутрішній борг 

  

210000 

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів 

  

211000 

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів  

  

212000 

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів 

  

213000  

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів  

  

220000 

Заборгованість перед банківськими установами 

  

221000 

Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України 

  

222000 

Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків 

  

23000 

Заборгованість перед іншими органами управління 

  

231000 

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ 

  

232000 

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств 

  

233000 

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектору 

  

234000 

Інша внутрішня заборгованість 

  

240000 

Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 

  

250000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

  

  

Разом внутрішній борг 

  

II. Державний зовнішній борг

Код бюджетної класифікації 

Класифікація боргу за типом кредитора 

Державний зовнішній борг 

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату 

у національній валюті 

300000 

Зовнішній борг 

  

  

310000 

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій

  

  

320000 

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав 

  

  

330000 

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків 

  

  

340000 

Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників 

  

  

350000 

Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 

  

  

360000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

  

  

  

Разом зовнішній борг 

  

  

Усього державний борг за типом кредитора  

  

III. Державний внутрішній борг

Код бюджетної класифікації 

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання 

Державний внутрішній борг 

400000 

Внутрішній борг 

  

410000 

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

  

420000 

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями 

  

430000 

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями 

  

440000 

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями 

  

450000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

  

  

Разом внутрішній борг 

  

IV. Державний зовнішній борг

Код 
бюджетної класифікації 

Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання 

Державний зовнішній борг 

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату 

у національній валюті 

500000 

Зовнішній борг 

  

  

510000 

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

  

  

520000 

Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями  

 

 

530000 

Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями 

  

  

540000 

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями  

 

 

550000 

Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

  

  

  

Разом зовнішній борг 

  

  

Усього державний борг за типом боргового зобов'язання 

  

Довідково: Умовний (гарантований державою) борг України

Класифікація боргу 

Гарантований державою борг 

у дол. еквіваленті по курсу на звітну дату 

у національній валюті 

I. Внутрішній борг 

х 

  

II. Зовнішній борг  

  

  

Разом умовний борг (I + II) 

х  

  

Міністр фінансів України1 

____________
(підпис) 

Голова (заступник голови) Державного казначейства України2 

____________
(підпис) 

Директор Департаменту консолідованої фінансової звітності 

____________
(підпис) 

____________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України

2 Річний звіт підписується головою Державного казначейства України, квартальний звіт підписується заступником голови Державного казначейства України

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного казначейства України від 10.05.2011 р. N 119)

Опрос