Идет загрузка документа (524 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о движении денежных средств

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

Звіт про рух грошових коштів

за ____________ 20__ року

Періодичність: квартальна, річна 

  

Одиниця виміру: грн. коп. 

Форма N 3дб 

Стаття 

Код рядка 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

за звітний період (рік) 

за попередній рік* 

за звітний період (рік) 

за попередній рік* 

I. Операційна діяльність 

  

  

  

  

  

Операційні доходи 

  

  

  

  

  

Податкові надходження 

010 

  

  

  

  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

020 

  

  

  

  

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 

030 

  

  

  

  

Внутрішні податки на товари та послуги 

040 

  

  

  

  

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

050 

  

  

  

  

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 

060 

  

  

  

  

Інші податки та збори 

070 

  

  

  

  

Неподаткові надходження 

080 

  

  

  

  

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

090 

  

  

  

  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

100 

  

  

  

  

Інші неподаткові надходження 

110 

  

  

  

  

Власні надходження бюджетних установ 

120 

  

  

  

  

Доходи від операцій з капіталом 

130 

  

  

  

  

Надходження від продажу основного капіталу 

140 

  

  

  

  

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

150 

  

  

  

  

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

160 

  

  

  

  

Офіційні трансферти 

170 

  

  

  

  

Від органів державного управління 

180 

  

  

  

  

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

190 

  

  

  

  

Цільові фонди 

200 

  

  

  

  

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 

210 

  

  

  

  

Операційні доходи - усього 

220 

  

  

  

  

Операційні видатки 

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

230 

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

240 

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

250 

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату 

260 

  

  

  

  

Придбання товарів і послуг 

270 

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

280 

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 

290 

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

300 

  

  

  

  

Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 

310 

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

320 

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

330 

  

  

  

  

Кредитування 

340 

  

  

  

  

Внутрішнє кредитування 

350 

  

  

  

  

Надання внутрішніх кредитів 

360 

  

  

  

  

Повернення внутрішніх кредитів 

370 

  

  

  

  

Зовнішнє кредитування 

380 

  

  

  

  

Надання зовнішніх кредитів 

390 

  

  

  

  

Повернення зовнішніх кредитів 

400 

  

  

  

  

Операційні видатки - усього 

410 

  

  

  

  

I. Чистий потік від операційної діяльності (220 - 410

420 

  

  

  

  

II. Інвестиційна діяльність 

  

  

  

  

  

Інвестиційні доходи 

430 

  

  

  

  

Інвестиційні видатки 

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

440 

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

450 

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

460 

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

470 

  

  

  

  

Капітальний ремонт 

480 

  

  

  

  

Реконструкція та реставрація 

490 

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

500 

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

510 

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

520 

  

  

  

  

Інвестиційні видатки - усього 

530 

  

  

  

  

II. Чистий потік від інвестиційної діяльності (430 - 530) 

540 

  

  

  

  

III. Нерозподілені видатки 

550 

  

  

  

  

III. Чистий потік від операційної та інвестиційної діяльності (420 + 540 - 550) 

560 

  

  

  

  

IV. Фінансова діяльність 

  

  

  

  

  

Запозичення 

570 

  

  

  

  

Внутрішні запозичення 

580 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

590 

  

  

  

  

Середньострокові зобов'язання 

600 

  

  

  

  

Короткострокові зобов'язання та векселі 

610 

  

  

  

  

Інші зобов'язання 

620 

  

  

  

  

Зовнішні запозичення 

630 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

640 

  

  

  

  

Середньострокові зобов'язання 

650 

  

  

  

  

Короткострокові зобов'язання та векселі 

660 

  

  

  

  

Інші зобов'язання 

670 

  

  

  

  

Погашення 

680 

  

  

  

  

Внутрішні зобов'язання 

690 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

700 

  

  

  

  

Середньострокові зобов'язання 

710 

  

  

  

  

Короткострокові зобов'язання та векселі 

720 

  

  

  

  

Інші зобов'язання 

730 

  

  

  

  

Зовнішні зобов'язання 

740 

  

  

  

  

Довгострокові зобов'язання 

750 

  

  

  

  

Середньострокові зобов'язання 

760 

  

  

  

  

Короткострокові зобов'язання та векселі 

770 

  

  

  

  

Інші зобов'язання 

780 

  

  

  

  

Надходження від приватизації державного майна 

790 

  

  

  

  

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 

800 

  

  

  

  

Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми 

810 

  

  

  

  

Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України 

820 

  

  

  

  

Понадпланові надходження від приватизації державного майна з урахуванням можливого заміщення інших джерел фінансування державного бюджету 

830 

  

  

  

  

Фінансування за активними операціями 

840 

  

  

  

  

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

850 

  

  

  

  

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

860 

  

  

  

  

Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів 

870 

  

  

  

  

Зміни обсягів бюджетних коштів 

880 

  

  

  

  

На початок періоду 

890 

  

  

  

  

На кінець періоду 

900 

  

  

  

  

Інші розрахунки 

910 

  

  

  

  

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

920 

  

  

  

  

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 

930 

  

  

  

  

На початок періоду 

940 

  

  

  

  

На кінець періоду 

950 

  

  

  

  

IV. Чистий потік від фінансової діяльності (570 - 680 + 790 + 840) 

960 

  

  

  

  

Загальний чистий потік від загальної діяльності (420 + 540 - 550 + 960) 

970 

  

  

  

  

____________
* заповнюється при складанні річної звітності

Міністр фінансів України1 

______________________________
(підпис) 

Голова (заступник голови)
Державного казначейства України2 

 
______________________________
(підпис) 

Директор Департаменту консолідованої
фінансової звітності 

 
______________________________
(підпис) 

____________
1 Річний звіт підписується Міністром фінансів України

2 Річний звіт підписується головою Державного казначейства України, квартальний звіт підписується заступником голови Державного казначейства України

(додаток 3 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 10.02.2011 р. N 27
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 02.03.2011 р. N 50)

Опрос