Идет загрузка документа (524 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о финансовых результатах исполнения Государственного бюджета Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

Звіт
про фінансові результати виконання Державного бюджету України

за 20__ рік

Періодичність: річна 

  

Одиниця виміру: грн. коп. 

Форма N 2дб 

Стаття 

Код рядка 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Операційний доход 

  

  

  

Податкові надходження 

010 

  

  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

020 

  

  

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 

030 

  

  

Внутрішні податки на товари та послуги 

040 

  

  

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  

050 

  

  

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 

060 

  

  

Інші податки та збори 

070 

  

  

Неподаткові надходження 

080 

  

  

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

090 

  

  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

100 

  

  

Інші неподаткові надходження 

110 

  

  

Власні надходження бюджетних установ 

120 

  

  

Доходи від операцій з капіталом 

130 

  

  

Надходження від продажу основного капіталу 

140 

  

  

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

150 

  

  

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

160 

  

  

Офіційні трансферти 

170 

  

  

Від органів державного управління 

180 

  

  

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

190 

  

  

Цільові фонди 

200 

  

  

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 

210 

  

  

Операційний доход - усього 

220 

  

  

Операційні видатки 

  

  

  

Загальнодержавні функції 

230 

  

  

Оборона 

240 

  

  

Громадський порядок, безпека та судова влада 

250 

  

  

Економічна діяльність 

260 

  

  

Охорона навколишнього природного середовища 

270 

  

  

Житлово-комунальне господарство 

280 

  

  

Охорона здоров'я 

290 

  

  

Духовний та фізичний розвиток 

300 

  

  

Освіта 

310 

  

  

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

320 

  

  

Операційні видатки - усього 

330 

  

  

Дефіцит (-)/профіцит (+) (220 - 330)  

340 

  

  

Фінансування 

  

  

  

Фінансування за борговими операціями 

350 

  

  

Запозичення  

360 

  

  

Внутрішні запозичення, з них: 

370 

  

  

- довгострокові зобов'язання  

380 

  

  

- середньострокові зобов'язання  

390 

  

  

- короткострокові зобов'язання та векселі 

400 

  

  

- інші зобов'язання 

410 

  

  

Зовнішні запозичення, з них: 

420 

  

  

- довгострокові зобов'язання  

430 

  

  

- середньострокові зобов'язання  

440 

  

  

- короткострокові зобов'язання та векселі 

450 

  

  

- інші зобов'язання 

460 

  

  

Погашення  

470 

  

  

Внутрішні зобов'язання, з них: 

480 

  

  

- довгострокові зобов'язання  

490 

  

  

- середньострокові зобов'язання  

500 

  

  

- короткострокові зобов'язання та векселі 

510 

  

  

- інші зобов'язання 

520 

  

  

Зовнішні зобов'язання, з них: 

530 

  

  

- довгострокові зобов'язання  

540 

  

  

- середньострокові зобов'язання  

550 

  

  

- короткострокові зобов'язання та векселі 

560 

  

  

- інші зобов'язання 

570 

  

  

Надходження від приватизації державного майна  

580 

  

  

Фінансування за активними операціями  

590 

  

  

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

600 

  

  

Зміни обсягів бюджетних коштів 

610 

  

  

Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку 

620 

  

  

Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 

630 

  

  

Фінансування - усього 

640 

  

  

Міністр фінансів України 

______________________________
(підпис) 

Голова Державного казначейства України 

______________________________
(підпис) 

Директор Департаменту консолідованої
фінансової звітності 

 
______________________________
(підпис) 

(додаток 2 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 10.02.2011 р. N 27
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного казначейства України від 02.03.2011 р. N 50)

Опрос