Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом Лицензионных условий [осуществления хозяйственной деятельности по изготовлению бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
______________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, АКЦИЗНИХ МАРОК, ДОКУМЕНТІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ГОЛОГРАФІЧНИХ ЗАХИСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ДЕРЖЗНАК)

АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

"___" _____________ 20___ року 

N _____
 

Комісією у складі: _______________________________________________________________________
                                                                                              (посади, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________
за участю представника(ів)* ______________________________________________________________
                                                                                    (найменування органу контролю, посада, прізвище та ініціали)
______________________________________________________________________________ 

у строк з "___" ___________ 20__ року 

до "___" ___________ 20__ року 

проведена _______________________ перевірка додержання Ліцензійних умов
                                   (планова, позапланова)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування певного виду господарської діяльності)
______________________________________________________________________________________
у (на) _________________________________________________________________________________
                                                   (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу,
 ______________________________________________________________________________________
                                                                прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________,
                                            місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу)
ідентифікаційний код (номер, у разі наявності) ______________________________,
ліцензія: серія ______ N ______________, дата видачі ___________________,
вид господарської діяльності (його частка), на який видано ліцензію, ____________________________
______________________________________________________________________________________
у присутності __________________________________________________________________________
                                         (прізвище та ініціали керівника суб'єкта господарювання або його уповноваженого представника,
______________________________________________________________________________________
                                                                               прізвище та ініціали фізичної особи - підприємця)

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:

1. Стан виконання суб'єктом господарювання вимог законодавства: ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Порушення вимог законодавства, що виявлені під час перевірки: 

N з/п 

Перелік порушень,
виявлених під час перевірки
 

Посилання на відповідну вимогу законодавства (нормативно-правового акта) 

  

  

  

  

  

  

До акта перевірки додаються такі документи:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

_______________
(підпис) 

______________________
        (прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_______________
(підпис) 

______________________
         (прізвище та ініціали) 

  

_______________
(підпис) 

______________________
         (прізвище та ініціали) 

З актом перевірки ознайомлений:

Керівник або уповноважений представник
суб'єкта господарювання, фізична особа -
підприємець, у присутності якого
проведено перевірку 

 
 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

"___"____________20__ року

Зауваження суб'єкта господарювання до змісту акта:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

Керівник або уповноважений представник
суб'єкта господарювання, фізична особа -
підприємець, у присутності якого
проведено перевірку 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(ініціали та прізвище) 

  

М. П. 

  

Опрос