Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [на осуществление хозяйственной деятельности по изготовлению бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

Міністерство фінансів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _______________________________________________________________________________
                              (найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також філій, інших відокремлених підрозділів,
______________________________________________________________________________________
                          які провадитимуть господарську діяльність з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої
______________________________________________________________________________________
                                  звітності на підставі отриманої ліцензії; номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
______________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________________________________________________
                                                     місце проживання, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

Організаційно-правова форма ____________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності) ______________________________________________________

Поточний рахунок __________________________________ у __________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування банку)

Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу
на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі наявності) _________________
______________________________________________________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (зазначити роботи згідно з пунктом 3 розділу I Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності):

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії та умовами провадження господарської діяльності з виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище керівника або особи, яка має на це повноваження)

"___" ____________ 20__ року

М. П.  

____________

Опрос