Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче дубликата лицензии [на осуществление хозяйственной деятельности по внедрению, ввозу, вывозу голографических защитных элементов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                           (найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також
_____________________________________________________________________________________
                                                                                філій, інших відокремлених підрозділів,
_____________________________________________________________________________________
                                                            які провадитимуть господарську діяльність з голографічного
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    захисту на підставі отриманої ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і
_____________________________________________________________________________________
                                              номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, місце провадження
_____________________________________________________________________________________,
                                                       діяльності, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма ___________________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________,

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію __________________________________
_____________________________________________________________________________________,
види діяльності, на які поширюється ця ліцензія ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії _________________________________________________________________,
термін дії ліцензії ______________________________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з _________________________________________________
                                                                                                                                        (зазначити підстави: втрата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                пошкодження ліцензії)

До заяви додаються документи, зазначені в описі документів.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ініціали керівника або особи, яка має на це повноваження; фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

Опрос