Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [на осуществление хозяйственной деятельности по внедрению, ввозу, вывозу голографических защитных элементов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.11.2010
Утратил силу

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                     (найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також
_____________________________________________________________________________________
                                                                                філій, інших відокремлених підрозділів,
_____________________________________________________________________________________
                                                               які провадитимуть господарську діяльність з голографічного
_____________________________________________________________________________________
                                                                               захисту на підставі отриманої ліцензії,
_____________________________________________________________________________________
                                                                     номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, серія і
_____________________________________________________________________________________
                                              номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, місце провадження
_____________________________________________________________________________________,
                                                        діяльності, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма ___________________________________________________________,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________________,

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків та інших обов'язкових
платежів (за наявності) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
поточний рахунок N _____________ у ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                              (найменування банку)
рахунок в іноземній валюті _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (найменування банку)
реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (за наявності)
_____________________________________________________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів (зазначити вид діяльності згідно з главою 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів, затверджених наказом Служби безпеки України від 12.10.2010 N 524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ____________.20__ за N      ):

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________
з наданням (без надання) права провадження господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________
                                                        (особливі умови провадження господарської діяльності згідно з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 пунктом 5.1 глави 5 Ліцензійних умов)

З порядком отримання ліцензії та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів, затверджених наказом Служби безпеки України від 12.10.2010 N 524, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України ____________.20__ за N ___________, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника _______________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ініціали керівника або особи, яка має на це повноваження; фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року

М. П. 

Опрос