Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рецензия на отчет об оценке

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.11.2010
Утратил силу

Рецензія
на звіт про оцінку

__________________________________________________________
(повна назва звіту про оцінку)

Загальна частина 

Підстава для проведення рецензування  

 

Об'єкт рецензування  

 

Напрям та спеціалізація оцінки майна  

 

Строк проведення рецензування  

 

Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку 

Суб'єкт оціночної діяльності та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

 

Адреса (місцезнаходження, місце проживання)  

 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності  

 

Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку 

Оцінювач  

 

Кваліфікаційні документи оцінювача  

 

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  

 

Саморегулівна організація оцінювачів, членом якої є оцінювач  

 

Відомості про рецензента 

Рецензент  

 

Кваліфікаційні документи оцінювача  

 

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  

 

Строк практичної діяльності з оцінки майна  

 

Установа, де працює рецензент, та його посада  

 

За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

N п/п 

Складові елементи (показники) звіту про оцінку майна, які оцінюються рецензентом 

Характеристика складових елементів, їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна 

1  

Підстава для проведення оцінки  

 

2  

Об'єкт оцінки  

 

3  

Основні ціноутворюючі характеристики та показники об'єкта оцінки, які дають змогу його ідентифікувати  

 

4  

Дата оцінки  

 

5  

Мета оцінки  

 

6  

Вид вартості (база оцінки)  

 

7  

Використані методичні підходи, методи оцінки та наявність обґрунтування їх застосування  

 

8  

Обмеження щодо застосування результатів
оцінки (у разі наявності)  

 

9  

Величина вартості майна, визначена у звіті про оцінку майна  

 

10  

Склад вихідних даних, копії яких містяться у додатках до звіту про оцінку майна, та інша інформація, використана у звіті про оцінку майна, фотографії об'єкта оцінки та його складових  

 

11  

Наявність переліку нормативно-правових актів, використаної літератури та довідкових даних, відповідно до яких проводилась оцінка  

 

12  

Наявність аналізу зовнішніх факторів та ринку подібного майна  

 

13  

Наявність аналізу існуючого стану використання об'єкта оцінки та визначення умов його найбільш ефективного (раціонального) використання  

 

14  

Наявність розрахунків, що відповідають методичним підходам, методам та оціночним процедурам, за допомогою яких отримано висновок про вартість  

 

15  

Обґрунтованість зроблених оцінювачем припущень, на підставі яких проводилась оцінка (у разі їх наявності)  

 

16  

Висновок про вартість та його відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна  

 

Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення оцінки виконавцем звіту про оцінку майна  

 

Висновок про обґрунтованість виконавцем звіту вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових вимог з оцінки майна  

 

Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки майна  

 

Висновок про відповідність і правильність застосування під час оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також обґрунтованість зроблених припущень  

 

Загальний висновок  

 

Склад звіту про оцінку майна  

 

Коментар (у разі потреби)  

 

Рецензент 

__________________
(посада)
 

_________________
(підпис)
 

_________________________
(розшифрування підпису)
 

  

  

  

________________________
(дата складання рецензії)
 

 

Рекомендації щодо заповнення Рецензії на звіт про оцінку майна

Рецензія
на звіт про оцінку

_____________________________________________________________________________________
(вказується повна назва наданого на рецензування звіту про оцінку майна)

Загальна частина 

Підстава для проведення рецензування  

Зазначаються реквізити листа - письмового запиту заінтересованої особи  

Об'єкт рецензування  

Указується повна назва звіту про оцінку майна.  

Напрям та спеціалізація оцінки майна  

Зазначається назва напряму та спеціалізації оцінки майна відповідно до виду майна, яке оцінюються у звіті про оцінку майна  

Строк проведення рецензування  

Указується фактичний строк проведення рецензування (кількість робочих днів)  

Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, який здійснив оцінку 

Суб'єкт оціночної діяльності та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Зазначається назва суб'єкта оціночної діяльності та його ідентифікаційний код за ЄДРПОУ відповідно до інформації із Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності  

Адреса (місцезнаходження, місце проживання)  

Зазначається адреса (місцезнаходження або місце проживання) суб'єкта оціночної діяльності відповідно до інформації із Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності  

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності  

Зазначаються дата видачі та номер, термін дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності відповідно до інформації із Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності  

Відомості про оцінювачів, які проводили оцінку1 

Оцінювач  

Указується прізвище, ім'я, по батькові оцінювача відповідно до інформації із Звіту про оцінку майна  

Кваліфікаційні документи оцінювача  

Указується назва кваліфікаційних документів оцінювача, їх номер та дата видачі відповідно до інформації із Державного реєстру оцінювачів  

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  

Указується номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів відповідно до інформації із Державного реєстру оцінювачів  

Саморегулівна організація оцінювачів, членом якої є оцінювач  

Указується назва саморегулівної організації оцінювачів, до якої він належить (у разі неналежності оцінювача до жодної саморегулівної організації оцінювачів в чарунці зазначається слово "не належить")  

Відомості про рецензента 

Рецензент  

Указується прізвище, ім'я, по батькові рецензента, який проводить рецензування звіту про оцінку майна  

Кваліфікаційні документи оцінювача  

Указуються назва кваліфікаційних документів оцінювача, їх номер та дата видачі відповідно до інформації із Державного реєстру оцінювачів  

Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  

Указується номер та дата видачі Свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів відповідно до інформації із Державного реєстру оцінювачів  

Строк практичної діяльності з оцінки майна  

Указується строк практичної діяльності з оцінки майна  

Установа, де працює рецензент, та його посада  

Указується назва установи, де працює рецензент, та його посада  

За результатами рецензування звіту про оцінку майна встановлено таке

N п/п 

Складові елементи (показники) звіту про оцінку майна, які оцінюються рецензентом 

Характеристика складових елементів, їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна 

Оцінка3 відповідності вимогам нормативно-правових актів 

Відповідає 

Не відповідає 

1  

Підстава для проведення оцінки  

Указуються реквізити договору про проведення оцінки майна із зазначенням сторін договору відповідно до інформації із звіту про оцінку майна. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу2 

Х 

Х 

2  

Об'єкт оцінки  

Зазначається назва об'єкта оцінки. Для нерухомого майна та цілісних майнових комплексів зазначається його адреса (місцезнаходження). У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

3  

Основні ціноутворюючі характеристики та показники об'єкта оцінки, які дають змогу його ідентифікувати  

Указуються: назви документів, що засвідчують майнові права на майно; назва (найменування) правоволодільця майна; у разі наявності - інвентарні (облікові, заводські, реєстраційні) номери; фізичні (технічні), функціональні, економічні, правові характеристики об'єкта оцінки, що належать до ціноутворюючих. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

4  

Дата оцінки  

Указується дата оцінки. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

5  

Мета оцінки  

Указується мета проведення оцінки. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

6  

Вид вартості (база оцінки)  

Зазначається вид вартості та наявність у звіті про оцінку майна обґрунтування її вибору. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

7  

Використані методичні підходи, методи оцінки та наявність обґрунтування їх застосування  

Зазначаються використані методичні підходи та методи оцінки та наявність у звіті про оцінку майна обґрунтування їх вибору для застосування. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

8  

Обмеження щодо застосування результатів оцінки (у разі наявності)  

Зазначається наявність у звіті про оцінку майна та у висновку про вартість обмежуючих умов до використання результатів оцінки. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

9  

Величина вартості майна, визначена у звіті про оцінку майна  

Указується остаточна величина вартості із зазначенням факту врахування ПДВ відповідно до інформації із звіту про оцінку майна. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

10  

Склад вихідних даних, копії яких містяться у додатках до звіту про оцінку майна, та інша інформація, використана у звіті про оцінку майна, фотографії об'єкта оцінки та його складових  

Зазначається перелік наявних у додатках до звіту про оцінку майна основних вихідних даних та перелік іншої інформації, використаної у звіті про оцінку майна, наявність фотографій об'єкта оцінки та його складових. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

11  

Наявність переліку нормативно-правових актів, використаної літератури та довідкових даних, відповідно до яких проводилась оцінка  

Указується наявність у звіті про оцінку майна переліку нормативно-правових актів, використаної літератури та довідкових даних, відповідно до яких проводилась оцінка. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

12  

Наявність аналізу зовнішніх факторів та ринку подібного майна  

Указується наявність аналізу зовнішніх факторів та ринку подібного майна. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу 

Х 

Х 

13  

Наявність аналізу існуючого стану використання об'єкта оцінки та визначення умов його найбільш ефективного (раціонального) використання  

Указується наявність аналізу існуючого стану використання об'єкта оцінки та визначення умов його найбільш ефективного використання. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

14  

Наявність розрахунків, що відповідають методичним підходам, методам та оціночним процедурам, за допомогою яких отримано висновок про вартість  

Указується наявність, правильність та прозорість розрахунків, що відповідають змісту методичних підходів, методів та оціночних процедур, за допомогою яких отримано висновок про вартість майна. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

15  

Обґрунтованість зроблених оцінювачем припущень, на підставі яких проводилась оцінка (у разі їх наявності)  

Зазначається наявність у звіті про оцінку майна зроблених припущень, на підставі яких проводилась оцінка, та їх обґрунтованість (у разі їх наявності). У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

16  

Висновок про вартість та його відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна  

Зазначається наявність висновку про вартість та відповідність його складання вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна. У разі потреби зазначаються обґрунтовані зауваження з цього приводу  

Х 

Х 

Висновки рецензента

Висновок про правову можливість проведення оцінки виконавцем звіту про оцінку майна  

Зазначається висновок про правову можливість проведення оцінки виконавцями звіту про оцінку майна (суб'єктом оціночної діяльності та оцінювачами)  

Висновок про обґрунтованість виконавцем звіту вибору виду вартості та її відповідність вимогам нормативно-правових вимог з оцінки майна  

Зазначається висновок про відповідність виду вартості, яка визначалася у звіті про оцінку майна, меті оцінки, умовам використання результатів оцінки, особливостям об'єкта оцінки, нормативним актам  

Висновок про зібрані виконавцем звіту вихідні дані та іншу інформацію, необхідну для оцінки майна  

Зазначається висновок про зібрані вихідні дані, іншу інформацію, необхідну для оцінки такого майна, їх повноту та достатність для здійснення майна  

Висновок про відповідність і правильність застосування під час оцінки методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також обґрунтованість зроблених припущень  

Зазначається висновок про відповідність застосованих у звіті про оцінку майна методичних підходів, методів, оціночних процедур базі оцінки (виду вартості), яка визначалася, обґрунтованість зроблених у звіті про оцінку майна припущень та правильність розрахунків.  

Загальний висновок  

Указується один із варіантів висновку, зазначеного в пункті 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440  

Склад звіту про оцінку майна  

Указується кількість книг (томів) звіту про оцінку майна з додатками із зазначенням кількості аркушів у кожній книзі (томі)  

Коментар (у разі потреби)  

За потреби зазначається коментар рецензента стосовно рецензування звіту про оцінку майна  

Рецензент 

____________________
(посада)
 

_________________
(підпис)
 

_______________________
(розшифрування підпису)
 

  

  

  

_______________________
(дата складання рецензії)
 

Опрос