Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о выдаче лицензии [на осуществление хозяйственной деятельности по разработке, производству и сертификационным испытаниям голографических защитных элементов]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.11.2010
Утратил силу

Міністерство фінансів України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник _____________________________________________________________________________
                            (найменування, місцезнаходження юридичної особи, а також філій, інших відокремлених підрозділів,
_____________________________________________________________________________________
                 які провадитимуть господарську діяльність з розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань
_____________________________________________________________________________________
   голографічних захисних елементів на підставі отриманої ліцензії; номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
_____________________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
                                               місце проживання, номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)

Організаційно-правова форма ___________________________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи __________________________________________________

Ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності) _____________________________________________________

Поточний рахунок __________________________________ у ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування банку)

Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу
на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі наявності) _______________
_____________________________________________________________________________________

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів (зазначити роботи згідно з пунктом 3 розділу I Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів):

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________________

з наданням (без надання) права провадження господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________
              (особливі умови провадження господарської діяльності згідно з пунктом 1 розділу III Ліцензійних умов)

З порядком отримання ліцензії та умовами провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника ______________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище керівника або особи, яка має на це повноваження)

"___" ____________ 20__ року

М. П.  

____________

Опрос